ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

หลักปฏิบัติสติสำคัญมาก (คณะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบัน-มล.จิตติ นพวงศ์)   

วันที่ 30 มีนาคม 2514 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมคณะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบัน-มล.จิตติ นพวงศ์ 30มี.ค.2514 (บ่าย)  

วันที่ 30 มีนาคม 2514 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แดนแห่งป่า-เสียงแห่งธรรม   

วันที่ 7 มีนาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การปกครองรักษาตน   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2513     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิต .. 2 เม.ย. 2513  

วันที่ 2 เมษายน 2513     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติให้ถูกความสุขต้องปรากฏ   

วันที่ 2 มีนาคม 2513     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 พ.ย. 2512  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของดีเยี่ยมคืออะไร   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 16 ก.ค. 2512  

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิถีแห่งชีวิต   

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2512     สถานที่ : ณ วิทยาลัยครูอุดรธานี

ดูเยี่ยงอย่างศาสดา   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อย   

วันที่ 22 ตุลาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามองดูผลมากกว่าเหตุ   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 11  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามหลักธรรมคำสอน   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลก   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ของจิตพิสดารมาก   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ้าขี้ริ้วห่อทองคำ   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติกับจิตอย่าได้ห่างกัน   

วันที่ 1 เมษายน 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชอบธรรมทำโลกให้เย็น   

วันที่ 5 มกราคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างธรรม   

วันที่ 27 ธันวาคม 2510 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมไม่ได้บกพร่อง   

วันที่ 2 ธันวาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2510  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของนักรบในสงคราม   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ที่ทำโลกให้เดือดร้อนก็คือมนุษย์  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กายคตาสติ   

วันที่ 25 ตุลาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะเป็นสิ่งที่ให้คุณเสมอไป   

วันที่ 23 ตุลาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2510  

วันที่ 19 ตุลาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรม   

วันที่ 10 กันยายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ข้อธรรมภายในกับภายนอก  

วันที่ 13 สิงหาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 3 สิงหาคม 2510  

วันที่ 3 สิงหาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2510  

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2510  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ  

วันที่ 27 มิถุนายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 15 มิถุนายน 2510  

วันที่ 15 มิถุนายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 8 มิถุนายน 2510  

วันที่ 8 มิถุนายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักบวชพึงมุ่งหมุนธรรมจักร   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คืนวันวิสาขบูชา  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชำระใจ  

วันที่ 12 เมษายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ 11 เมษายน 2510  

วันที่ 11 เมษายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก