ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

อบรมคณะกฐินหมอไพโรจน์ฯ .. 3 พ.ย. 2508  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างพระให้เป็นพระดี-สร้างคนให้เป็นคนดี   

วันที่ 19 สิงหาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัจฉริยมนุษย์   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์วันที่ 15 พฤษภาคม 2508   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 8 พ.ค. 2508  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝืนใจเพื่อธรรม   

วันที่ 3 เมษายน 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดธรรมให้มั่นคง   

วันที่ 1 เมษายน 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คิดบัญชีตัวเราเอง   

วันที่ 31 มีนาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำธรรมะมาปรับปรุงตนเอง   

วันที่ 30 มีนาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมใจให้หายพยศ   

วันที่ 2 มีนาคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติหยิบยืมมา   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความงามแห่งธรรม   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์ประจำสัตว์และบุคคล   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก้าวออกจากทุกข์   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจมีอายุยืนนานจนไม่สามารถคำนวณได้   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่ของกิเลสตัณหา   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกแห่งธรรมะ   

วันที่ 29 มกราคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางจะให้รู้ธรรม   

วันที่ 22 มกราคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิสงฺขา โยนิโส   

วันที่ 21 มกราคม 2508 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บำเพ็ญตนเพื่อหวังพ้นกรรม   

วันที่ 20 มกราคม 2508     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 ธ.ค 2507  

วันที่ 9 ธันวาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะ มล.จิตติ นพวงศ์  

วันที่ 6 ธันวาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีปฏิบัติ (คณะ มล.จิตติ นพวงศ์)   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมการแสวงหาและอบรม  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 25 พ.ย. 2507  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การเกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลส-ธรรมะ เป็นอย่างไร  

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธา  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระแปลว่าประเสริฐ  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 24 พ.ค. 2507  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิปทาของพระพุทธเจ้า  

วันที่ 28 มีนาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความโง่และความสงสัย   

วันที่ 27 มีนาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การดำเนินของพระพุทธเจ้า  

วันที่ 18 มีนาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การอบรมเป็นสิ่งสำคัญ ... 17 มี.ค. 2507  

วันที่ 17 มีนาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจกับครอบครัว ... 16 มี.ค. 2507  

วันที่ 16 มีนาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 14 มี.ค. 2507  

วันที่ 14 มีนาคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจนอก อริยสัจใน   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเป็นศูนย์กลางของโลก ... 20 ก.พ. 2507  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 19 ก.พ. 2507  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก