ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เรียงลำดับอริยภูมิ   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของพระศาสนา   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 16 ก.พ. 2507  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระธรรมรักษา   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 25 ม.ค. 2507  

วันที่ 25 มกราคม 2507 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก   

วันที่ 25 ธันวาคม 2506 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหตุแห่งความร่มเย็น   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2506 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิจประจำวันของใจที่มีกิเลส   

วันที่ 8 กันยายน 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางดำเนินสู่มรรคผลนิพพาน ... 12 ส.ค. 2506  

วันที่ 12 สิงหาคม 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 25 ก.ค. 2506  

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การอบรมสมาธิ ... 24 ก.ค. 2506  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดหลักมัชฌิมาไว้ให้ดี   

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2506 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุริยสัจสี่ ... 14 เม.ย. 2506  

วันที่ 14 เมษายน 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 4 มี.ค. 2506  

วันที่ 4 มีนาคม 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรม ... 17 ก.พ. 2506  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2506     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระจริงพระปลอม   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำความรอบคอบกับสติปัญญา   

วันที่ 28 ตุลาคม 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต   

วันที่ 12 ตุลาคม 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้อมเอาธรรมมาเป็นครูสอนตน   

วันที่ 18 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวากขาตธรรม   

วันที่ 12 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง   

วันที่ 10 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้โลกรู้ธรรม   

วันที่ 4 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การอยู่กับครูอาจารย์   

วันที่ 2 กันยายน 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติปัฏฐานสี่   

วันที่ 25 สิงหาคม 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบายมุข   

วันที่ 15 สิงหาคม 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำตัวเหมือนแม่เนื้อ   

วันที่ 10 สิงหาคม 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทนอนใจในชีวิต   

วันที่ 4 สิงหาคม 2505     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

รากฐานของพระศาสนา   

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังขารธรรม   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2505     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

สมบัติมีค่าในพระศาสนา   

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2505 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดที่รวมแห่งอริยธรรม   

วันที่ 7 มิถุนายน 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากบุญกุศลไว้เป็นมูลนิธิ   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2505     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานอุทิศส่วนกุศลโยมล้อน จ.หนองคาย 9 มิ.ย. 2504  

วันที่ 9 มิถุนายน 2504     สถานที่ : ไม่ระบุ

อบรมฆราวาส จ.หนองคาย 8 มิ.ย. 2504  

วันที่ 8 มิถุนายน 2504     สถานที่ : ไม่ระบุ

ทาน   

วันที่ 25 มีนาคม 2504     สถานที่ : วัดอรุณรังษี จ.หนองคาย

เทศน์งานทำบุญข้าวใหม่  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2504     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 22 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 0 543 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน 8มี.ค.2553 (บ่าย)  

วันที่ 0 543 เวลา 1:30 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วิดีโอชุด ชีวิตบ้านตาด ตอน 1   

วันที่ 0 543     สถานที่ : ไม่ระบุ

วิดีโอชุด ชีวิตบ้านตาด ตอน 2   

วันที่ 0 543     สถานที่ : ไม่ระบุ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก