ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 17ต.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แต่ละครอบครัวให้มีประหยัดมัธยัสถ์  

วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ฯหลวงปู่มั่นฯ วัดป่าสุทธาวาส 13 ต.ค.52(สาย)  

วันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 12 ตุลาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 11ต.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

งามด้วยข้อวัตรปฏิบัติ  

วันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การฆ่ากิเลสได้เสร็จสิ้น  

วันที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานทอดมหากฐินสงเคราะห์โลก 10ต.ค.2552  

วันที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 6:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 8ต.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 7ต.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 6 ต.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขั้นของจิตที่เข้าสู่ความว่าง (อบรมคณะผ้าป่าท่านพระอ.แบน)  

วันที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน 2ต.ค.2552 (บ่าย)  

วันที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าให้มีใจหมายโทษ (เทศน์อบรมคณะทหารค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)  

วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 15:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 30ก.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 10:25 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาวพุทธเราอย่าลืมศีลลืมธรรม  

วันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 28ก.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 10:55 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ให้ได้ความภาคภูมิใจในความเพียร  

วันที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 27 ก.ย.52(บ่าย)  

วันที่ 27 กันยายน 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

ปฏิบัติธรรมให้แน่ใจในจิตกับธรรม  

วันที่ 27 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดดอยธรรมเจดีย์ 26 ก.ย.52(สาย)  

วันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดดอยธรรมเจดีย์

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก