ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

14ก.พ.2554 (บำเพ็ญกุศลค่ำ) พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

13ก.พ.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดอุดมมงคลวนาราม (วัดป่านาคำน้อย) อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

13ก.พ.2554 (บำเพ็ญกุศลเย็น) พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

12ก.พ.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) วัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

11ก.พ.2554 (บำเพ็ญกุศลค่ำ) หลวงปู่เพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม (วัดเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

10ก.พ.2554 (บ่าย) หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

8ก.พ.2554 (บำเพ็ญกุศลค่ำ) หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

7ก.พ.2554 (บำเพ็ญกุศลค่ำ) พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

6ก.พ.2554 (บำเพ็ญกุศลค่ำ) พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑโฒ) วัดราชาธิวาสวรวิหาร กทม  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พิธีเพ็ญทักษิณานุปทานในพระนามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระญาณสังวร  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

5ก.พ.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระเทพโมลี (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการามวรวิหาร กทม.  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

4ก.พ.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสสโร) เจ้าคณะภาค 11 (ธ) วัดเครือวัลย์วรวิหาร กทม.  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

3ก.พ.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) เจ้าคณะภาค 10 (ธ) วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จ.ร้อยเอ็ด  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

2ก.พ.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) เจ้าคณะภาค 9 วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

1ก.พ.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

31ม.ค.2554 (ราชพิธีค่ำ) สวดมนต์-แสดงธรรมโดยพระอาจารย์บุญกู้ อนุวัฑฒโน  

วันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

30ม.ค.2554 (ราชพิธีค่ำ) พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

หลวงปู่แบน ธนากโร มากราบคารวะ (วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร)  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านพินัยกรรมของหลวงตา  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 10:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คณะศิษย์กราบขอขมาต่อองค์หลวงตา  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

แถลงการณ์แก่ผู้สื่อข่าววันหลวงตาละขันธ์  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 7:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์วันหลวงตาละขันธ์  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 7:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

30ม.ค.2554 วันละสังขารขององค์หลวงตา (ตลอดวัน)  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 4:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (20)  

วันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวชี้แจง 22ธ.ค.2553  

วันที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวชี้แจง17ธ.ค.2553  

วันที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ที่กุฏิรับรอง วัดป่าสุทธาวาส 16ธ.ค.2553 (ธรรมะกัณฑ์สุดท้ายของหลวงตา)  

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวชี้แจง 16ธ.ค.2553  

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน 9ธ.ค.2553 (บ่าย)  

วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 12:40 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (19)  

วันที่ 6 ธันวาคม 2553     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ที่กุฏิรับรอง วัดป่าสุทธาวาส 4ธ.ค.2553 (บ่าย)  

วันที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 12:10 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

4ธ.ค.2553 (สาย) พูดธรรมะให้พระ และคณะแพทย์ที่มาถวายการรักษาฟัง  

วันที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ที่ห้องปลอดเชื้อ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (15)  

วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 14:58 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวชี้แจง  

วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (14)  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:25 น.     สถานที่ : สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวชี้แจง  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ที่กุฏิรับรอง วัดป่าสุทธาวาส 28พ.ย.2553 (บ่าย)  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:20 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (13)  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (12)  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (12)  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก