ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

คนใจกว้างขวางเป็นผู้หาความสุขเจอ  

วันที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 20ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 10:35 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านอาจารย์มั่นมรณภาพสงบมาก  

วันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 18ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 10:20 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ท่านแน่ใจในความดี  

วันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 17 ส.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เทศน์วันที่ 17 สิงหาคม 2552  

วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์รับผ้าป่าคณะสงฆ์สาขาวัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด 16 ส.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 15ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 14ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

รู้อยู่กับจิต  

วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดดอยธรรมเจดีย์ 13 สิงหาคม 2552(สาย)  

วันที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดดอยธรรมเจดีย์

เทศน์วันที่ 13 สิงหาคม 2552  

วันที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 12 สิงหาคม 2552(เที่ยง)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 12:10 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

รับผ้าป่าวันครบรอบ 96 ปีหลวงตา 12 ส.ค.2552  

วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 11 สิงหาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 10ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 10 สิงหาคม 2552  

วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์-รับผ้าป่า 8 สิงหาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 13:10 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

พรรษาที่เด็ดขาดมากความเพียร  

วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์รับผ้าป่าคณะผู้พิพากษาหนองคาย 7 สิงหาคม 2552(เย็น)  

วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 7ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 5ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

หลวงปู่มั่นถึงใจทุกอย่าง  

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 4 สิงหาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เข้าในจุดพอดี  

วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 3 สิงหาคม 2552  

วันที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 2ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 2 สิงหาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 1ส.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 10:50 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 31ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 31 กรกฎาคม 2552  

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 30ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก