ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

หาความสงัดไม่ได้  

วันที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัมภเวสีหาที่เกิด  

วันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 2เม.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

สายศาสนาราบรื่นดี  

วันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์โดยการฆ่ากิเลส  

วันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจรอบแล้วปล่อยวางหมด  

วันที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้พิจารณาเรื่องเกิดตายของตัวเอง  

วันที่ 29 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 28มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 28 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เรื่องหนักเราหนัก  

วันที่ 28 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สองจุดนี้เท่านั้นที่ครอบสัตว์โลก  

วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้สงบอยู่กับพุทโธ  

วันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรม 25 มี.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 22มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่สนใจไม่ได้เรื่องภาวนา   

วันที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ (ผู้ว่าฯ สกลนครคนใหม่เข้ากราบนมัสการ) 16มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 16 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 16 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตที่อิ่มธรรม  

วันที่ 15 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ (คณะผู้พิพากษา) 14มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เราเอาธรรมออกพูด   

วันที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเข้าถึงใจเป็นจิตดวงใหม่  

วันที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรม 12 มี.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

รู้จักหนักจักเบา   

วันที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 11มี.ค.2552 (เที่ยง)  

วันที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

การฝึกทรมานตัวเอง   

วันที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ส่วนรวมหัวใจของคน   

วันที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 9มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตถ้าลงได้พ้นแล้วพ้นหมด   

วันที่ 8 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 7มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 7 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 7 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันหนึ่งๆ ไม่ได้ให้ทานไม่มี  

วันที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก