ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ที่กุฏิรับรอง วัดป่าสุทธาวาส 25พ.ย.2553 (เที่ยง)  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (10)  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 23พ.ย.2553 (บ่าย)  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กล่าวชี้แจง  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (9)  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (8)  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (7)  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (6)  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (5)  

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (4)  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (3)  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (2)  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

บทสวดมนต์ถวายรักษาธาตุขันธ์องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ 02  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 0:02 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

บทสวดมนต์ถวายรักษาธาตุขันธ์องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ 01  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 0:01 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

คำชี้แจงคณะแพทย์เกี่ยวกับอาพาธขององค์หลวงตา (1)  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ความดีงามทั้งหมดลงในธรรมธาตุ  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ที่กุฏิรับรอง วัดป่าสุทธาวาส 8พ.ย.2553 (บ่าย)  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:15 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ปฏิบัติตัวเองเอาจริง  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คณะวัดชัยมงคล(บ้านแพง)-วัดถ้ำยา จ.นครพนม 7พ.ย.2553(เย็นที่กุฏิ)  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:10 น.     สถานที่ : ที่กุฏิหลวงตา วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา 5:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ โรงสีบัวสมหมาย จ.ร้อยเอ็ด 6พ.ย.2553 (บ่าย)  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:12 น.     สถานที่ : โรงสีบัวสมหมาย ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 2พ.ย.2553 (สาย)  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11:30 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

จิตใจช่วยเหลือโลก  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เสียสละเพื่อธรรมทั้งหมด  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:40 น.     สถานที่ : วัดแสงธรรมวังเขาเขียว บ้านบุตะโก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เอาจิตเข้าสู่ธรรม  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คณะผ้าป่าหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 31ต.ค.2553 (บ่าย)  

วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 14:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ให้พากันฝึกหัดจิตใจ (หลังกรานกฐิน)  

วันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 30 ตุลาคม 2553 (บ่าย)  

วันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม (พิธีทอดมหากฐินฯ)  

วันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 29 ตุลาคม 2553 (ค่ำ)  

วันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก