ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์วันที่ 19 กันยายน 2551(เย็น)  

วันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วังสามหมอ    

วันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมนำไม่มีรั่วไหล    

วันที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวปล่อยหมาเข้าถาน   

วันที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามาอวดฝีปากกัน    

วันที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบุญการกุศลพ่อกับแม่เสมอกัน    

วันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 14ก.ย.2551 (เที่ยง)  

วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตร   

วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจได้สัมผัสอรรถธรรม    

วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทวยเทพมาอนุโมทนาเราสงเคราะห์โลก    

วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรดกของครูบาอาจารย์    

วันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น่ากราบไหว้บูชา   

วันที่ 10 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นห่วงเป็นใยลูกหลานมาก   

วันที่ 9 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๑๘๕ ล้านเฉพาะตา   

วันที่ 8 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำนึงบ้างไหมเราช่วยโลก   

วันที่ 7 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาของโลกธรรม   

วันที่ 6 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงปู่มั่นเรายกให้เป็นหนึ่ง    

วันที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมพาเดิน (พูดถึงในหลวง)   

วันที่ 4 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติเป็นเครื่องประดับตน    

วันที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไปช่วยโลกทุกแบบ   

วันที่ 2 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัญชาตญาณรับผิดชอบ    

วันที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สิ่งนั้นมีอยู่    

วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียคนจมได้ทั้งประเทศ   

วันที่ 30 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนด้วยธรรม   

วันที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ส่วนรวมเป็นหัวใจของชาติ    

วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วงกรรมฐานมารวมอยู่กับเรา    

วันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำเลภาวนาเหมาะสมมาก    

วันที่ 26 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ช่วยชาติคราวนี้โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง    

วันที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอบิณฑบาตให้ระลึกถึงธรรม (ถวายเพลิงหลวงปู่มี ปมุตโต)  

วันที่ 24 สิงหาคม 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดดอยเทพนิมิต (ถ้ำเกีย) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

ฝึกหัดจิตด้วยพุทธศาสนา    

วันที่ 24 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เที่ยวกรรมฐานไปองค์เดียว    

วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การให้เป็นเครื่องประสานกัน    

วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไขว่คว้าทางบุญติดหัวใจ  

วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ความเมตตาเฉลี่ยโลก    

วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทานบารมีเป็นหัวใจของสัตว์โลก    

วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นไปตามนิสัย    

วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับแล้วต้องหาหลักเกณฑ์มา    

วันที่ 17 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงปู่เพียร วิริโย เข้ากราบถวายทองคำที่กุฏิ  

วันที่ 16 สิงหาคม 2551 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระองค์นี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้มาก   

วันที่ 16 สิงหาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก