ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

อันไหนไม่ดีให้พากันจัดกันทำ   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์สมัยปัจจุบัน   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรามีแต่ให้   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

ความดีมีให้พากันสร้าง   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

อยู่กับพุทโธ ธัมโม สังโฆ   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

กำลังธรรมกับจิตหมุนกัน   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใหญ่อยู่ที่ใจ   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันนี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะแสดงออกอะไรควรดูหัวใจตนเองก่อน   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แสดงด้วยความรู้ความเห็นของธรรมแท้ๆ   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นวัดที่ฝังลึกในหัวใจเรา   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจบนหลังเขาลูกนี้   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดดอยธรรมเจดีย์

ธรรมมีอำนาจมากในความสม่ำเสมอ   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูมิใจในการบำเพ็ญของเรา   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเป็นจิตแล้วเป็นธรรมธาตุในใจ   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างหัวใจเจ้าของด้วยจิตตภาวนาละดี   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประวัติพระอรหันต์ท่านตายไม่ค่อยปรากฏ   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจเปิดเผยต่อโลกด้วยความเมตตา   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าฟุ่มเฟือย   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำบุญข้าวเปลือกเพื่อโลก   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 7:10 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีที่ลับที่แจ้งคือการปฏิบัติธรรม   

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมว่าอย่างไรต้องยอมตามธรรมนั้น   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยเราเป็นนิสัยผาดโผน   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอตัวว่าเป็นสัตว์ที่สูงศักดิ์   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านวันชัยครองแต่ธรรมเต็มหัวใจ   

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิปทาของเราที่ดำเนินมา   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาไม่มีคำว่าดูถูกกัน   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ให้เป็นไปตามที่ล้มเหลว   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติเป็นเครื่องรับรองในธรรมทั้งหลาย   

วันที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติปัญญาเป็นเครื่องรอบคอบพิจารณาให้รู้ชัดเจน   

วันที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไปที่ไหนหลักความเป็นจริงจะไปตามกัน   

วันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีสติไม่ลืมตัว   

วันที่ 28 มกราคม 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดของจิตของภพของชาติจริงๆ รวมอยู่ที่จิต   

วันที่ 27 มกราคม 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมสอนคนเลิศเลอได้   

วันที่ 26 มกราคม 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

มีโอกาสก็ไป   

วันที่ 26 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเกิดเพื่อสร้างอุปสรรค   

วันที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้มาเท่าไรๆ ออกหมด   

วันที่ 24 มกราคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีปฏิบัติธุดงคกรรมฐานฆ่ากิเลสของเรา   

วันที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องพ่อแม่ครูจารย์นี้สำคัญ   

วันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก