ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เชื่อแต่ยังไม่ลงใจ    

วันที่ 28 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนูกลัวแมว    

วันที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัศจรรย์สองหน    

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสติแล้วหาความสงบไม่ได้    

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 4:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซื้อทองคำเข้าคลังหลวง    

วันที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่มีที่ยึดว้าเหว่    

วันที่ 24 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผมตายแล้วพวกท่านจะอาศัยใคร?    

วันที่ 23 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอต่อกอกยา    

วันที่ 22 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครๆ ก็มีผิดพลาดด้วยกันทุกคน    

วันที่ 21 ตุลาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟังเสียงจอมปราชญ์    

วันที่ 20 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลงป่า    

วันที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความตายอยู่กับเรา    

วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติดปัญหา    

วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาธรรมเข้าสู่ใจประชาชน    

วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะเข้าสู่ใจสำคัญยิ่งกว่าสมบัติเข้าสู่คลัง    

วันที่ 15 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาไม่ซ้ำกัน    

วันที่ 14 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ว่างจากกิเลสภายในใจว่างหมด    

วันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมพระจึงมีหลายนิกาย    

วันที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธภูมิขวางไว้    

วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

10 ต.ค. 2550 บ่าย   

วันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ส่งเสริมบารมีของตนให้สูงส่งยิ่งขึ้น (ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ)    

วันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำแม่สอนแม่ว่าอะไรเราไม่ลืม    

วันที่ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากไปนิพพานในชาตินี้    

วันที่ 8 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นเจ้าอาวาสของสัตว์    

วันที่ 7 ตุลาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาศีลเอาธรรมมาอวดกันซิ    

วันที่ 6 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้ยานอนหลับ    

วันที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ได้ด้วยธรรม    

วันที่ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่เอาเข้าไปเพื่อเก็บให้เก็บ    

วันที่ 3 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อปฏิบัติดีอยู่แล้วอย่ามากวน    

วันที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 1 ตุลาคม 2550   

วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิงเวียน    

วันที่ 30 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุขแท้ทุกข์แท้อยู่ที่ใจ    

วันที่ 29 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะเป็นประโยชน์แก่โลกแบบใดให้ทำ    

วันที่ 28 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีร่องรอยก็คือจิตท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว    

วันที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์โปรดคณะครูจากราชบุรี 26 กันยายน 2550(เย็น)  

วันที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตามเรา    

วันที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดินตามรอยศาสดาเต็มภูมิของตน    

วันที่ 25 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมประเภทนี้หาที่ไหนไม่เจอ    

วันที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก้ไขตัวของเราให้ดีแล้วพอ    

วันที่ 23 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครูดีนักเรียนก็รัก    

วันที่ 22 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก