ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

จริงมาแต่เด็ก    

วันที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่านอกเหนือไปจากความพอดี    

วันที่ 20 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ชื่อลมๆ แล้งๆ    

วันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ด้วยความเคารพเลื่อมใสบูชา    

วันที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่อยากให้ตาย    

วันที่ 17 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดัดตัวเอง    

วันที่ 16 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟ้าดินถล่มที่วัดดอยธรรมเจดีย์    

วันที่ 15 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมกล่อมใจ    

วันที่ 14 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินราบรื่นถึงนิพพาน    

วันที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บูชามหาคุณ    

วันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนสู้เสือด้วยกำปั้น    

วันที่ 11 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมศพพระครูด้วง วัดโยธานิมิต  

วันที่ 10 กันยายน 2550 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดโยธานิมิต อ.เมือง จ.อุดรธานี

ใครจะเป็นสมภาร    

วันที่ 10 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้พิสดารมากคือแม่ชีแก้ว    

วันที่ 9 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวยงามเพราะกฎเพราะระเบียบข้อบังคับ    

วันที่ 8 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูเขาลูกนี้เราเที่ยวมากที่สุด   

วันที่ 7 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำไรจากการถือพุทธศาสนา    

วันที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาเจอตอนที่หมดหวัง    

วันที่ 5 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ความรู้เป็นอย่างนี้   

วันที่ 4 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรๆ ท่านก็ได้จากเรา    

วันที่ 3 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมอุทาน    

วันที่ 2 กันยายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตกนรกทั้งเป็นใน ๙ พรรษา    

วันที่ 1 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทโธเข้าได้ทุกศาสนา   

วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 14:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้ามเข้า    

วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยคงเคยเป็นมาอย่างนี้    

วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เคยภาวนา จะเห็นศาสนาเป็นของอัศจรรย์อะไร    

วันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความคิดถึงครูบาอาจารย์    

วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพลินในธรรม    

วันที่ 27 สิงหาคม 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตนี้สูญไปไหน   

วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มวยไม่มีกรรมการ    

วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่หรือเจ้านายปกครองประเทศ    

วันที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขวางธรรมไม่เจริญ    

วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อตายพ่อยัง   

วันที่ 23 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เล็งใส่ธรรมตลอด    

วันที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาอย่างหนักฝึกจิต    

วันที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดของจิตแท้ๆ หมดการชำระซักฟอก   

วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

มีวาสนาไปทางเรื่องประสาน    

วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจอธรรมต้องเข้าป่า    

วันที่ 19 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟังเทศน์ท่านอาจารย์แล้วมันซึ้ง    

วันที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระชาวอังกฤษ    

วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก