ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ความสุขหาได้ด้วยธรรมเท่านั้น    

วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีดดิ้นไปหาอะไรข้างนอก    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 7 พ.ค. 2549 บ่าย   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ณ วัดบรรพตวนาราม (ภูกระแต)

เห็นผ้าเหลืองๆ เขากลัวบาป   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 6 พ.ค. 2549 บ่าย  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2549 เวลา 15:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำลายศาสนาเสียเอง   

วันที่ 6 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมโอสถละเอียดเกินกว่าหมอจะตามทัน   

วันที่ 5 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างธรรมขึ้นที่ใจ   

วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 พ.ค. 2549   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 พ.ค. 2549 ค่ำ   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : ณ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 พ.ค. 2549 บ่าย  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

จดจ่อในสติให้มาก   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นรกสวรรค์บุญกรรมลากไปเอง   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 29 เมษายน 2549 เวลา 18:55 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมบำรุงใจจากการฟัง  

วันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมตตาให้อาหารช้าง 28 เมษายน 2549 บ่าย  

วันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : ณ วังช้างอยุธยา

เทศน์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 18:55 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จ่ายมบาลมาหยุดรถหลวงตา   

วันที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : กุฏิรับรอง วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

ใครอย่ามาหาเตรียมวันที่ ๓๐  

วันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 18:55 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

บรมสุขเกิดพร้อมกับจิตที่บริสุทธิ์พุทโธ  

วันที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 18:55 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 23 เม.ย. 2549 ค่ำ   

วันที่ 23 เมษายน 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ตีเข้าหาธรรมแล้วศาสนาใดก็เป็นธรรม(คณะโต๊ะอีหม่ามมาสนทนากับหลวงตา)   

วันที่ 23 เมษายน 2549 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 (เช้า)  

วันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 15 เมษายน 2549 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 15 เม.ย 2549 บ่าย   

วันที่ 15 เมษายน 2549 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

ลือนามในการโกหก   

วันที่ 15 เมษายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 14 เมษายน 2549 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ทำอะไรทันกับกิเลส   

วันที่ 14 เมษายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สอนโลกให้เต็มความเป็นศาสดา   

วันที่ 13 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฎิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เยี่ยมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ 13เม.ย.2549 (เย็น)  

วันที่ 13 เมษายน 2549 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม.

วันลดทิฐิมานะ   

วันที่ 13 เมษายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

12เม.ย.2549 (ค่ำ) ณ สวนแสงธรรม กทม. (สมเด็จพระสังฆราช)  

วันที่ 12 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สร้างคุณค่าราคาขึ้นกับใจ (เทศน์ในงานบำเพ็ญกุศลศพ ฯพณฯ ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ องคมนตรี)   

วันที่ 12 เมษายน 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.

ฝึกจิตให้ดีไม่มีสะทกสะท้านเรื่องความเป็นความตาย   

วันที่ 12 เมษายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตที่มีธรรมซักฟอกแล้วไม่เกิดไม่ตาย    

วันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความหลุดพ้นอยู่กับสติปัญญาแก้กิเลส   

วันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

หลวงปู่มั่นดำเนินตามหลักธรรมชาติ   

วันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก