ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 (เช้า)  

วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 9 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความตระหนี่ถี่เหนียวไว้ใจกันไม่ได้   

วันที่ 9 เมษายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาธรรมความจริงมาดูโลก   

วันที่ 8 เมษายน 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2549 (บ่าย เดินทางมาถึง)  

วันที่ 8 เมษายน 2549 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

บวชมาเพื่อมรรคเพื่อผล    

วันที่ 8 เมษายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ไฟเผาหัวอกรู้ไหม    

วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสอายใครเป็นเมื่อไร    

วันที่ 6 เมษายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกดูธรรมดูไม่ออก   

วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาถือไม่ถูกเป็นภัยได้    

วันที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สถานที่ส่งเสริมธรรม    

วันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจอิ่มธรรมเสียอย่างเดียวไม่เดือดร้อน    

วันที่ 2 เมษายน 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหลือเฟือด้วยอาหารไม่เป็นท่า    

วันที่ 1 เมษายน 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อไรจะรู้โทษของตัวเอง    

วันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาสุขเจอสุข    

วันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาจริงเอาจังซิ    

วันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าลืมตัวเกินไป    

วันที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสแข่งกิเลส    

วันที่ 27 มีนาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มันแตกปลอกแหวกแนวแล้ว    

วันที่ 26 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 25 มี.ค. 2549 บ่าย   

วันที่ 25 มีนาคม 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ไม่มีครูมีอาจารย์สอนผลได้น้อย    

วันที่ 25 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก (นายกมหายักษ์)    

วันที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

(นายกมหายักษ์) 24มี.ค.2549  

วันที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปล่อยความกังวลเข้ามาสู่จิต   

วันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจสงบแล้วจะเห็นโทษเห็นภัย    

วันที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งสกปรกเต็มหัวใจสัตว์โลก    

วันที่ 21 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระขอขมาเณร    

วันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าให้เราอุ้มให้หนัก   

วันที่ 19 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สอนได้ถึงนิพพาน    

วันที่ 18 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อานิสงส์ทำบุญเกี่ยวกับตา    

วันที่ 17 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังจิตหมุน    

วันที่ 16 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถูกแห่งความผิดของกิเลส    

วันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรม    

วันที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีรัฐบาลใดเสมอรัฐบาลปัจจุบัน    

วันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ดูตัวเองไม่มีวันดี    

วันที่ 12 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านพ่อลี    

วันที่ 11 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหนือครูแล้วจม    

วันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าฝืนธรรมพระพุทธเจ้า    

วันที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาตั้งศูนย์ดวงตา    

วันที่ 8 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก