ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

คุณทักษิณลาออกเสีย    

วันที่ 7 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฐานที่ตั้งแห่งความสุข    

วันที่ 6 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เลย ๓ วัน    

วันที่ 5 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเผาหัวอกคน    

วันที่ 4 มีนาคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แผ่นดินสงบเรียบถ้าฟังเสียงธรรม    

วันที่ 3 มีนาคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูเขาของกิเลส    

วันที่ 2 มีนาคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยกขึ้นเพื่อความเป็นธรรม    

วันที่ 1 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าวุ่นเรื่องโลกเกินไป    

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทนไม่ไหว ออกเสียบ้าง   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมอย่างเดียวเท่านั้นสัตว์โลกยอมรับ   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมท่านไม่หลอกให้ตกนรก   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่าเห็นแก่เงินยิ่งกว่าชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

คนมีธรรมเชื่อถือกันได้   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:25 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ฟังเสียงกิเลสโลกนี้ไม่มีความหมาย   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมะจะแทรกได้อย่างไร  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ควรจะเอาแบบโพธิสัตว์เป็นผู้นำ   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ตกแต่งแก้ไขจิตใจบ้าง   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมนำโลก  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15:40 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

บ้าไม่เลิกคือโลกวัฏวน    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันรื่นเริงในธรรมของพระพุทธเจ้า   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549 "ประทายข้าวเปลือก ปี 2549"  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำของประชาชนจะโง่เกินไปหรือ    

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีเหม็นคลุ้ง    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าไม่ลำเอียง    

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คาดไม่ได้นะธรรม    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขี้เกียจอะไรนักหนา    

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างซิความดี    

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมดทางไปก็มายึดคำเรา    

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศีลธรรมไปไหนหมด    

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบ้านการเมืองให้เป็นเรื่องของเขา    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครเหลียวแลใจ   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะให้ประชาชนเขาอาศัยใครพึ่งใคร    

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาวัตถุมาเป็นสรณะ    

วันที่ 31 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาความชั่วมาอวดเป็นความดี    

วันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดแห่งการบำเพ็ญธรรม    

วันที่ 28 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์    

วันที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสแผลงฤทธิ์ ธรรมคันฟัน    

วันที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก