ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 กันยายน 2553 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ผู้สิ้นกิเลสคือผู้หมดงาน  

วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

รักษาธรรมวินัยพระพุทธเจ้า  

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 12:55 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เจ้าอาวาสใหญ่  

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ให้พระมาอยู่แทน  

วันที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 10:20 น.     สถานที่ : วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ขั้นสุกขวิปัสสโก  

วันที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ลมหายใจคอยเรา  

วันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดแสงธรรมวังเขาเขียว บ้านบุตะโก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ท่านเจ้าคุณเขียนลงเรา  

วันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

จิตเหนือโลก (คณะศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร และวัดสาขาจากทั่วประเทศกราบคารวะ)  

วันที่ 22 สิงหาคม 2553 เวลา 13:45 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ครอบหมดความเมตตา  

วันที่ 22 สิงหาคม 2553 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เยี่ยมวัดชัยมงคล 21ส.ค.2553 (เที่ยง)  

วันที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 12:07 น.     สถานที่ : วัดชัยมงคล บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีกาลสถานที่ (คณะวัดป่านานาชาติ)  

วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ทำเพื่อธรรม เพื่อโลก  

วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 12:45 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 15 สิงหาคม 2553 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 14 สิงหาคม 2553 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ดุเพื่อความดีของผู้นั้น (พระกรรมฐานจากทั่วประเทศกราบคารวะทำวัตร)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 12:40 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

08 ให้พรมงคลจักรวาลน้อย  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 0:07 น.     สถานที่ : กรมประชาสัมพันธ์ กทม.

07 สวดพุทธมนต์บุญประทายข้าวเปลือก  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 0:06 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

06 หลวงตาให้ศีล (อุโบสถศีล)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 0:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

05 สวดชัยยะ (วัดถ้ำพระภูวัว)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 0:04 น.     สถานที่ : วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ (หนองคาย)

04 สวดพุทธมนต์-ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (บูชาคุณ 90 ปี 2546)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 0:03 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

03 สวดมนต์ทำวัตรเย็น  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 0:02 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

02 หลวงตามหาบัวนำพระสวดมนต์ทำวัตรเย็น  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 0:01 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

01 สวดมนต์ทำวัตรเช้า  

วันที่ 12 สิงหาคม 2553     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

บุญทั้งหลวงตาทั้งพี่น้อง  

วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก