ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ใจไม่มีกิเลสมาแทรกก็สบาย   

วันที่ 7 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนาซิยุ่งอะไรกับใคร   

วันที่ 6 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปได้ทั้งนั้นหัวใจดวงนี้    

วันที่ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 ธ.ค. 2549 ค่ำ  

วันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เข้าสมาธิภาวนาระงับขันธ์   

วันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เกียรติที่แท้จริงคือบุญกุศล    

วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เย็นด้วยอำนาจเมตตาธรรม    

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเหยียบย่ำทำลายวาสนาของตน    

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพลินกับธรรมไม่มีพิษมีภัย    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจมจริงๆ    

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รัฐบาลกำลังเมาหมัด    

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลีกนะหมาบ้า    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้ายังถือเป็นศิษย์กับอาจารย์ ให้แก้ตามคำอาจารย์สอน  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชื่อว่ารัฐบาลได้อย่างไร    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความร้าวรานไม่ใช่ของดี    

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟื้นจิตขึ้นมา    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความโลภจะทำลายชาติ   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 20 พ.ย. 2548 (เย็น)  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สภาธรรมเกิดโลกสงบเย็น    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห่วงชาติบ้านเมืองมากทีเดียว    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมาเลย   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนากับโลกแยกกันไม่ออก    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนสนธิ    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลวดลายของโพธิสัตว์    

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตจ้าแล้วสงสารไปหมด    

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วทำความชั่วไม่ลง    

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 11 พ.ย. 2548 บ่าย  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอตทัคคะทางปัจจัยทั้งสี่เศร้าหมอง    

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานอยู่กับสติเป็นพื้นฐาน    

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โรคหัวใจ    

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีเหมือนไม่มีเรียกว่าธรรมแท้    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กาฝากในใจเรา   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 6 พ.ย. 2548 บ่าย  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิมนต์พระไปจูงศพ    

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้เฒ่าตีหลาน    

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การแก้ทางด้านภาวนาสำคัญมาก    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่ได้ติดใจกับนายกฯ    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 พ.ย. 2548 บ่าย  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : อุดรธานี

เอาไว้ไม่อยู่ก็ปล่อย    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนใจบุญ กว้างขวาง    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก