ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

บารมีเต็มที่แล้วอยู่ไม่ได้    

วันที่ 31 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจบริสุทธิ์ไม่มีที่ลับที่แจ้ง    

วันที่ 30 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะกล่อมจิตให้สงบ    

วันที่ 29 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซาดบ่    

วันที่ 28 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชำระสะสางกาฝากมหาภัย  

วันที่ 27 ตุลาคม 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เทวดาอินทร์พรหมมาอนุโมทนา (กับผู้กู้ชาติศาสน์กษัตริย์เต็มท้องฟ้า)   

วันที่ 27 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชมแล้วมักมีเรื่อง   

วันที่ 26 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรรคผลนิพพานรออยู่แล้ว   

วันที่ 25 ตุลาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กว่าจะได้ความดีมาโปรด   

วันที่ 24 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 23 ต.ค. 2548 ค่ำ  

วันที่ 23 ตุลาคม 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักเทศน์ที่ลืมตัว   

วันที่ 23 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2548 ค่ำ   

วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสติให้ดีนักภาวนา    

วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 ต.ค. 2548 ค่ำ   

วันที่ 21 ตุลาคม 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนไหนดีจะคัดออก   

วันที่ 21 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กินเท่าไรไม่หายอยาก    

วันที่ 20 ตุลาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทรงมรรคทรงผลได้จากภาคปฏิบัติ   

วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทัสสนานุตตริยะ    

วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดาไม่รับ    

วันที่ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 18 ต.ค. 2548  

วันที่ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดุด่าเพื่อความดี    

วันที่ 17 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝืนความชั่วเพื่อทำความดี    

วันที่ 16 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนเอาจุดนั้น    

วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดตัวออกมาแล้ว    

วันที่ 14 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าทะเลาะกัน มันขายหลวงตาบัวด้วย    

วันที่ 13 ตุลาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปฟ้องทำไมคุณสนธิ    

วันที่ 12 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ใหญ่ควรหาคำเป็นสิริมงคลมาพูด    

วันที่ 11 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประเทศใหญ่ควรเฉลี่ยเผื่อแผ่ประเทศเล็ก    

วันที่ 10 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยมบาลก็คือกรรมของเราเอง    

วันที่ 9 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ช่วยคนจะจมลงในนรก    

วันที่ 8 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำขอร้องของหลวงตา    

วันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกวนธรรม    

วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาเป็นหลวงตาตลอดเวลา    

วันที่ 5 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจนี้เลิศได้ด้วยกันถ้าทำให้เลิศ    

วันที่ 4 ตุลาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เห็นกิเลสแต่สั่งสมทุกวัน    

วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุดยอดทางปฏิบัติ สุดยอดทางปริยัติ    

วันที่ 2 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าบ้านตาด

การอดอาหารคือการบำรุงสติ    

วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อย่างนี้เราก็ไม่เคยเป็นแต่ก่อน    

วันที่ 30 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังคิดผิดนะรัฐบาล    

วันที่ 29 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สอนด้วยความเมตตาสงสาร (สมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 28 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก