ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

รักษาตัวด้วยธรรม    

วันที่ 24 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกเวลานี้เหือดแห้งธรรม    

วันที่ 23 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ย้อนจิตเข้ามาดูตัวเองอยู่เสมอ    

วันที่ 22 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มองหน้าพระพุทธเจ้าบ้าง    

วันที่ 21 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขณะจิตจะเคลื่อนจากร่าง    

วันที่ 20 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูง    

วันที่ 19 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใด    

วันที่ 18 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตอบรับการถวายฎีกา    

วันที่ 17 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มวยแชมเปี้ยนสู้ไม่ได้    

วันที่ 16 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามจิตตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด    

วันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นบ้ากันหายหรือยัง    

วันที่ 14 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประชาชนต้องเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา    

วันที่ 13 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเป็นธรรมเราจำไม่ลืม    

วันที่ 12 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ธรรมะล้วนๆ สบายใจ    

วันที่ 11 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าใจเบาหูเบา    

วันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ของกิเลสเฟ้อทั้งนั้น    

วันที่ 9 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมดีกรรมชั่วครอบหมด