ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

วันไหนมีแต่เรื่องสกปรก    

วันที่ 12 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จอมโกหก    

วันที่ 11 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาหมอนห่างๆ หน่อย    

วันที่ 10 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีผมแล้วท่านจะลำบาก    

วันที่ 9 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่เคยมีอคติในหัวใจ    

วันที่ 8 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นธรรมต้องแก้กฎหมาย   

วันที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาความถูกต้องมาจากไหน    

วันที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กีดกั้นเขาทำไมทางบุญ    

วันที่ 6 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานอื่นยิ่งกว่างานแก้กิเลสไม่มี    

วันที่ 5 กันยายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีอยู่มาก    

วันที่ 4 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาหรือไม่เมตตา    

วันที่ 3 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสติไม่ให้เผลอ    

วันที่ 2 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟื้นธรรมเข้าสู่ใจ    

วันที่ 1 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผิดถูกเราผ่านมาแล้ว    

วันที่ 31 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาเถรสมาคมทำอะไรอยู่    

วันที่ 30 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่มีใครทำแทนได้    

วันที่ 29 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 27 ส.ค. 2547 บ่าย   

วันที่ 28 สิงหาคม 2547 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด  

วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมฐานคือตัวกิเลส    

วันที่ 26 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำน้ำไหลซึม    

วันที่ 25 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้องไอซียู    

วันที่ 24 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 (บ่าย) เดินทางกลับถึงวัดป่าบ้านตาด  

วันที่ 23 สิงหาคม 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดไหนมีธรรมจุดนั้นมีความสุข   

วันที่ 23 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2547 (ค่ำ)  

วันที่ 22 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสำนักข่าวนิเคอิ ประเทศญี่ปุ่น  

วันที่ 22 สิงหาคม 2547 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 21 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ไม่มีที่จะเป็นคุณต่อผู้ใด    

วันที่ 21 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ไม่เข็ดหลาบอิ่มพอคือเชื่อสังขาร    

วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ถวายคอเพื่อพ่อเรา    

วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เกี่ยวกับการส่งมอบรายชื่อประชาชนฯ   

วันที่ 19 สิงหาคม 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (เช้า)   

วันที่ 19 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตนี้เป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน    

วันที่ 18 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ศูนย์พิทักษ์ฯ ศูนย์ทำลาย ศูนย์อันตราย    

วันที่ 18 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ท่านปัญญาทำประโยชน์ให้วัดนี้มาก    

วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การสร้างความดีไม่มีเฟ้อ    

วันที่ 16 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาธรรมเป็นเข็มทิศ    

วันที่ 15 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องมือชำระกิเลส    

วันที่ 14 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โค่นหมดไม่ให้มีเหลือ    

วันที่ 13 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คณะพระ-เณร และศิษยานุศิษย์กราบทำวัตร และถวายทองคำ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๙๑ ปี  

วันที่ 12 สิงหาคม 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

พิธีมอบถวายเกียรติคุณบัตรพิเศษ    

วันที่ 12 สิงหาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก