ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เบื่อโลกสกปรก พระสกปรก    

วันที่ 11 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เลวกว่าหมา    

วันที่ 10 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แผ่นดินสูบ    

วันที่ 9 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวหน้ากาฝากมหาภัย   

วันที่ 8 สิงหาคม 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เจ้าคุณอุปัชฌาย์    

วันที่ 8 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอารัฐบาลมาอ้าง (พระสุขภาพสมเด็จพระสังฆราชยังดี)    

วันที่ 7 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเรื่องความเลอะเทอะผิดที่ตรงไหน    

วันที่ 6 สิงหาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนเลวร้ายกำลังเรืองอำนาจ    

วันที่ 5 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจงามด้วยธรรม    

วันที่ 4 สิงหาคม 2547 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมถึงเลวร้ายขนาดนี้มนุษย์เรา    

วันที่ 3 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนดีให้สั่งสมความดีตลอดไป    

วันที่ 2 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์ที่สุดในชีวิตของพระ    

วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 20:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักปฏิบัติให้ยึดการพิจารณาร่างกายเป็นหลัก    

วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะให้เป็นอรหันต์หมดทั้งธาตุทั้งขันธ์?    

วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีข้อบังคับตัวเองวันเข้าพรรษา    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สถาบันทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์เช้าวันที่ 29 กค.47   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระป่าเรื่องธรรมเรื่องวินัย (กัณฑ์นี้หลวงตาเน้นสำคัญ)    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้เพื่อน    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรรม กรุงเทพฯ

คนนี้ก่อแต่ความเหม็นคลุ้ง    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ของสกปรกธรรมวินัยยอมรับไม่ได้    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อารมณ์แห่งกรรมฐาน    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547 (เช้า)   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ประมุขสงฆ์ต้องมีคุณธรรม (นักข่าวสัมภาษณ์... กรณีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ใครมีอำนาจใหญ่โตขนาดไหนไม่เหนือความตาย   

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

แสดงประชามติ (ราชประเพณีอันดีงามกับสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 (เช้า)   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ) กุฏิกลางน้ำ   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พิจารณาตัวบ้างหรือยัง    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ขอให้รัฐบาลวินิจฉัยใหม่    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หลวงตาไม่ได้แสดงธรรมเช้านี้   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กรรมฐานเป็นน้ำดับไฟ    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก