ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เพียรด้วยจิตใจที่ดึงดูด  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 13ก.ค.2553 (บ่าย)  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ที่อยากสึกไม่มี  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

จิตปล่อยหมด  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2553 เวลา 13:05 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

บวชเพื่อให้ถึงนิพพาน  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เยี่ยมวัดชัยมงคล บ้านแพง 11ก.ค.2553 (เที่ยง)  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:15 น.     สถานที่ : วัดชัยมงคล บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

สะเทือนมากในหัวใจ  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2553 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ขอให้ใจพอ  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ความเป็นธรรมมองดูทั่วโลก  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:35 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ให้เล็งธรรมเป็นใหญ่  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ไปด้วยความมีธรรม  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:20 น.     สถานที่ : วัดแสงธรรมวังเขาเขียว บ้านบุตะโก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เรื่องกุศลไปทางไหนคล่องตัว  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ใจไม่มีอะไรกดถ่วง  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2553 เวลา 11:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 5 กรกฎาคม 2553  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน 4ก.ค.2553 (บ่าย)  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2553 เวลา 13:20 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้องเป็นนักเสียสละ (คณะวัดเมตตากิตกิตติคุณ (วัดป่าภูน้อย) จ.อุดรธานี) (บ่าย2)  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2553 เวลา 14:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 3ก.ค.2553 (บ่าย1)  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2553 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (ภูสังโฆ) 2ก.ค.2553 (สาย)  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2553 เวลา 11:40 น.     สถานที่ : วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (ภูสังโฆ) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

อยู่ในเกณฑ์ของลูกชาวพุทธ  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

แหล่งสามภพ  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2553 เวลา 12:20 น.     สถานที่ : วัดแสงธรรมวังเขาเขียว บ้านบุตะโก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2553 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เยี่ยมวัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย 30มิ.ย.2553 (สาย) (หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)  

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 11:45 น.     สถานที่ : วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เยี่ยมวัดชัยมงคล บ้านแพง 28มิ.ย.2553 (เที่ยง) (หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)  

วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 12:05 น.     สถานที่ : วัดชัยมงคล บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ชาวพุทธเป็นมาดั้งเดิม  

วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 27มิ.ย.2553 (สาย)  

วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 11:30 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

อำนาจแห่งบุญคุณพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น***  

วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 12:45 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 24มิ.ย.2553 (เที่ยง)  

วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 12:10 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ณ วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (ภูสังโฆ) 23มิ.ย.2553 (สาย)  

วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (ภูสังโฆ) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก