ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

อย่าหวั่นกับลมปากของผู้ใด    

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติบ้านเมืองทรงมาได้ด้วยธรรม  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดรังสีปาลิวัน กาฬสินธ์

ยกเลิกให้หมดมหาภัยต่อพุทธศาสนา    

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีเหตุถึงออกมา    

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสงสารเลยขอบิณฑบาต    

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บรรพชาอุปสมบทแล้วให้อยู่ในป่า    

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติชมถ้าลงพอแล้วเป็นอฐานะ    

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นบุญเป็นกรรมของชาติไทยเรา    

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อึ่งอ่างแผลงฤทธิ์    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสสัย ๔ เอาไปไว้ที่ไหน    

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี้เหรอศาสดาแทนพระพุทธเจ้า    

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จ้างโฆษณา    

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตแท้ๆ นั้นอัศจรรย์อยู่แล้ว    

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมถึงหยาบขนาดนี้ ครองผ้าเหลืองเสียด้วย    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ธรรมซึมซาบเข้าสู่จิตใจโลก    

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาไม่ควรปล่อยสติ    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนไว้ก่อน อย่าขับรถชนภูเขา   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

เสียงเทศน์ค่ำ ณ วัดป่าเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : วัดป่าเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

เสียงเทศน์ ณ ร.ร.วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ร.ร.วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 ก.พ. 2547 บ่าย  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เอาไว้ทำไมข้าศึกศัตรู   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน จ.จันทบุรี

เสียงเทศน์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 (ค่ำ)  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน จ.จันทบุรี

ต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ภาวนา    

วันที่ 30 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หยุดนะหลาน    

วันที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กาฝากแฝงธรรมวินัย    

วันที่ 28 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ทำคุณต่อแผ่นดินไทย    

วันที่ 27 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญหาเป็นคติเตือนใจได้ดี    

วันที่ 26 มกราคม 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราเอาแต่ธรรมล้วนๆ มาแสดง    

วันที่ 25 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำสัตย์    

วันที่ 24 มกราคม 2547 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันว่างอย่าให้ว่างเพื่อกิเลสตัณหา    

วันที่ 23 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงสารสมเด็จพระสังฆราช    

วันที่ 21 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กินโต๊ะกันแต่ยังไม่ตาย    

วันที่ 20 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาจารย์เทศน์จิตไม่ออกนอก    

วันที่ 19 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ติดเขาไม่ติดเรา คือธรรมแท้    

วันที่ 18 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เขากราบผู้มีศีลมีธรรมต่างหาก    

วันที่ 17 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีติดหนี้    

วันที่ 16 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดอกเบี้ยโหด    

วันที่ 15 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องความบริสุทธิ์นี้เขียนประวัติเราได้    

วันที่ 14 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระโสดาไม่ทำบาป    

วันที่ 13 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมเป็นเครื่องระลึกบ้าง    

วันที่ 12 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก