ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5606" กัณฑ์

โลกไม่สงบเพราะขาดศีลขาดธรรม    

วันที่ 24 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การภาวนามีอานิสงส์มาก    

วันที่ 23 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บทเรียนอันใหญ่หลวง    

วันที่ 22 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ระงับฟืนไฟในหัวใจด้วยจิตตภาวนา    

วันที่ 21 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลาภาวนาให้อยู่ในปัจจุบันธรรม    

วันที่ 20 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจไปถึงไหนเย็นฉ่ำ    

วันที่ 19 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้โลกเป็นคนดี    

วันที่ 18 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อสุภะเป็นทางก้าวเดินเพื่อละราคะ    

วันที่ 17 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ ... 16 ก.ย. 2546   

วันที่ 16 กันยายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติขาด กิเลสแทรก    

วันที่ 15 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้เชื่อพระพุทธเจ้ามากกว่าเชื่อเรา    

วันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระโปฐิละผู้มีอุปนิสัย    

วันที่ 13 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนาอยากเห็นผลเร็วสติให้ติดแนบ    

วันที่ 12 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ตักตวงมรรคผลนิพพาน    

วันที่ 11 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญข้าวสาก    

วันที่ 10 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติอยู่ตรงไหนภัยจะไม่เข้า    

วันที่ 9 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวทัตตัวเมีย    

วันที่ 8 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลูกศิษย์กาฝาก    

วันที่ 7 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มุ่งมั่นแดนอรหันต์    

วันที่ 6 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานว่าง นรกอัดแน่น   

วันที่ 5 กันยายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3ก.ย.. 2546 เย็น  

วันที่ 3 กันยายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 1 ก.ย. 2546 บ่าย  

วันที่ 1 กันยายน 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 31 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 31 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ วัดป่าอตุโลบุญญรักษ์ (วัดบ้านโดน) จ.สุรินทร์ 31ส.ค.2546 (บ่าย)  

วันที่ 31 สิงหาคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าอตุโลบุญญรักษ์ (วัดบ้านโดน) อ.สนม จ.สุรินทร์

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 30 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 30 สิงหาคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 29 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 29 สิงหาคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เอาธรรมปราบเสียบ้าง   

วันที่ 29 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองสาวงาม    

วันที่ 28 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติสามประการ  

วันที่ 27 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 26 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สิ้นเดือนธันวาขีดเส้นตายความจน    

วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กัณฑ์เทศน์ 26 ส.ค.2546 (เช้า)  

วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 25 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 25 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 25 ส.ค. 2546 บ่าย  

วันที่ 25 สิงหาคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

พูดอวดไม่ดี   

วันที่ 25 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 24 ส.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 24 สิงหาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เอารูปไปสวรรค์นิพพานแทน  

วันที่ 24 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ความแน่นอนอยู่กับอริยธรรม (ค่ำ)  

วันที่ 23 สิงหาคม 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ฤทธิ์ของธรรม เป็นคุณของใจ  

วันที่ 23 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

นิสสัคคีย์   

วันที่ 22 สิงหาคม 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก