ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

หลักยึดของใจคือธรรม   

วันที่ 26 เมษายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ความดีไม่มีในใจแล้วมืดมิดปิดตา   

วันที่ 25 เมษายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ถึงนิพพานแล้วไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลง   

วันที่ 24 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมมีหรือไม่มี   

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 23 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บ้านพี่สาวคุณภาณิดา

เสียงเทศน์วันที่ 23 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : บ้านคุณภาณิดา พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ฟังแล้วนำไปคิดอ่านไตร่ตรอง   

วันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พญานาคมีหรือไม่มี   

วันที่ 22 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 22 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 22 เมษายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เสือมาชมบารมี   

วันที่ 22 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 21 เมษายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ไม่ขอกลับมาเกิดอีก   

วันที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 10:09 น.     สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี

มีเมตตาจิตเมตตาธรรมต่อกัน   

วันที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พุทธศาสนาถือภาวนาเป็นสำคัญ   

วันที่ 20 เมษายน 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ยกครูครั้งแรก   

วันที่ 20 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

โลกกว้างแสนกว้างใครมีที่ยึดที่เกาะ   

วันที่ 19 เมษายน 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

อย่าเที่ยวติดหนี้   

วันที่ 19 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

คนตาดีตาบอด คนใจดีใจบอด   

วันที่ 18 เมษายน 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

สร้างความแน่ใจใส่ตัวเอง   

วันที่ 18 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

อยู่ด้วยความผ่านไปหมดแล้ว   

วันที่ 17 เมษายน 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ถือธรรมเป็นที่ตั้ง (ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จ)   

วันที่ 17 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ขอให้ได้อรหันต์มาครอง   

วันที่ 16 เมษายน 2546 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

เล่นสงกรานต์   

วันที่ 16 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

แมลงวันป่า แมลงวันบ้าน   

วันที่ 15 เมษายน 2546 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ปราบให้หมดสิ่งที่แตกร้าว (ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จ)   

วันที่ 15 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หลักใหญ่อยู่กับส่วนรวม   

วันที่ 14 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ศาสนาพุทธมีจิตวิญญาณ   

วันที่ 13 เมษายน 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

น้ำใจเป็นของมีคุณค่ามาก   

วันที่ 13 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 12 เมษายน 2546 (ค่ำ)  

วันที่ 12 เมษายน 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

ขอบิณฑบาตให้พี่น้องทั้งหลายได้อบรมจิตใจ   

วันที่ 12 เมษายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ให้เน้นหนักเรื่องอรรถธรรมที่ศาสนานั้นๆ แสดงไว้  

วันที่ 12 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 11 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 11 เมษายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บ้านพิชัย ม.นวธานี บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ศาสนาสอนคนให้เป็นคน  

วันที่ 11 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 10 เมษายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 10 เมษายน 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 10 เมษายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 10 เมษายน 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

พวกเราเหมือนคนตาบอด  

วันที่ 10 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

รบกันมีแต่ความพินาศฉิบหาย   

วันที่ 9 เมษายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

อย่าเอาแต่ใจตัวเอง   

วันที่ 9 เมษายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิต    

วันที่ 8 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีน้ำใจ    

วันที่ 7 เมษายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก