ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

มีภาคปฏิบัติแทรกด้วยถึงจะมีคุณค่า    

วันที่ 6 เมษายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ได้สอนผิดเสียด้วย   

วันที่ 4 เมษายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ   

วันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานไม่ใช่ผู้รู้ (ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จ)   

วันที่ 2 เมษายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จวนตัวเท่าไรยิ่งเร่งธรรมะออก   

วันที่ 1 เมษายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อวิชฺชาปจฺจยาในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติ   

วันที่ 31 มีนาคม 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครเกินพุทธศาสนาเรื่องความเสมอภาค   

วันที่ 30 มีนาคม 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแล้วใครจะมาช่วยได้   

วันที่ 23 มีนาคม 2546 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดดอนธาตุ จ.อุบลราชธานี

อะไรบกพร่องอย่าซ้ำเติม   

วันที่ 20 มีนาคม 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาก็เหมือนไม่เกิด   

วันที่ 19 มีนาคม 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรกล้า    

วันที่ 18 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูคนที่มางานศพ   

วันที่ 17 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ วัดป่าปูลูสันติวัฒนา จ.อุดรธานี 16มี.ค.2546 (บ่าย)  

วันที่ 16 มีนาคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าปูลูสันติวัฒนา ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ถึงเวลาเด็ดก็เด็ดไปตาม    

วันที่ 16 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ในงานถวายเพลิงพระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล) 15มี.ค.2546 (บ่าย)  

วันที่ 15 มีนาคม 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน จ.กาฬสินธุ์

ปัญญาต้องมีจิตตภาวนาเข้าเบิกทาง   

วันที่ 14 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกทั้งข้างนอกข้างใน   

วันที่ 13 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คัมภีร์ใหญ่   

วันที่ 12 มีนาคม 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาวพุทธควรจะมีจิตตภาวนาฝังอยู่ในใจ    

วันที่ 11 มีนาคม 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอความปรารถนาจงสำเร็จผล   

วันที่ 9 มีนาคม 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ชาติไทยไม่จนน้ำใจ    

วันที่ 9 มีนาคม 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความฉลาดจะพาพ้นทุกข์   

วันที่ 8 มีนาคม 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การภาวนาเป็นการซักฟอกจิตใจ   

วันที่ 7 มีนาคม 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดนี้เป็นจุดคอขาด   

วันที่ 6 มีนาคม 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนดีไม่ชมได้เหรอ   

วันที่ 5 มีนาคม 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การรบกันเป็นของดีที่ไหน   

วันที่ 4 มีนาคม 2546 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำครบ ๑๐ ตันภายในปี ๒๕๔๖   

วันที่ 3 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอบิณฑบาตจากประเทศใหญ่ๆ   

วันที่ 2 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โป้ตีนพ่อแก่   

วันที่ 1 มีนาคม 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธะอันแท้จริง   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยศพระ-เอตทัคคะ   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย 26ก.พ.2546 (บ่าย)  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

อยากให้โลกสนใจในธรรมพระพุทธเจ้า   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถ้าเก่งก็ต้องทำโลกให้สงบร่มเย็น   

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกต้องมีศาสนา   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำพูดนี้ไปได้ทั่วถึงหมด   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเป็นเอกเพราะจิตตภาวนา   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเกิด ธรรมเตือน (สีลัพพตปรามาส)   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นักภาวนา ธรรมคอยเตือน...อ.ปัญญา (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไม่ค่อยมีใครสอนภาวนา (สดุดีหลวงตาภาษาจีน)   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก