ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

พระไตรปิฎกเป็นสวากขาตธรรม   

วันที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเลิศรัตนาราม กิ่งอ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

คู่บารมี   

วันที่ 13 มกราคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สำนักสงฆ์บุญญาวาส จ.ชลบุรี

ศาสนาวางลงที่มนุษย์   

วันที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติร.9 ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จุดที่จะเข้าถึงธรรมธาตุ   

วันที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : สำนักสงฆ์ไทรนอง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เมืองกรรมฐาน   

วันที่ 11 มกราคม 2546 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ความสุขอันแท้จริง   

วันที่ 11 มกราคม 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทุบรี

ไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่าการฆ่ากิเลส   

วันที่ 10 มกราคม 2546 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทุบรี

ผู้มีศาสดาคุ้มครองรักษา   

วันที่ 10 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระไม่ละอายบาป   

วันที่ 9 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรรคผลนิพพานอยู่กับเรา   

วันที่ 8 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุคคลประเภทเนื้อร้าย   

วันที่ 7 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาหนี้คืนไป เอาไทกลับมา   

วันที่ 6 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมสำหรับผู้แทน   

วันที่ 5 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำอะไรให้มีคำสัตย์คำจริง   

วันที่ 4 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติก็ช่วย ศาสนาก็หนุน   

วันที่ 3 มกราคม 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาจะประกาศให้ได้ยินทั่วโลก   

วันที่ 2 มกราคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก้าวเดินตามธรรม   

วันที่ 1 มกราคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งตัวเป็นคนใหม่   

วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เร่งเครื่อง