ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

โลกร่มเย็นด้วยธรรม   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมพระพุทธเจ้ามีแบบแผน   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่แหละผู้วิเศษ   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาภัยในวงกรรมฐาน   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ว่าก็ไม่เป็นไร   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เงินเพียงเท่านี้ทำหัวใจให้มีความสุข   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกินไม่อิ่ม   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเย็น    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่ว่าเหลือเชื่อ    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิจารณาโดยธรรม   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมอบตามกิเลสเป็นทุกข์เรื่อยไป    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าไม่มีศาสนาก็เป็นอีกอย่าง   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อปริหานิยธรรม    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาเกาในที่ไม่คัน   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชั่วฟังมาพอแล้ว   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินของใจเป็นวัฏวน    

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บอบช้ำบ้าง เพื่อส่วนใหญ่ที่เป็นคุณ   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าตื่น เงาไม่ใช่ตัวจริง    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของขลังเต็มหัวใจไม่ดู    

วันที่ 31 ตุลาคม 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กวาดกิเลสออกจากใจ    

วันที่ 29 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมวินัยสำคัญมาก  

วันที่ 26 ตุลาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

บุพเพนิวาส    

วันที่ 26 ตุลาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกหวังพึ่งธรรม  

วันที่ 21 ตุลาคม 2545 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

กู้ชาติของเราไว้    

วันที่ 7 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี   

วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมคล่องตัว   

วันที่ 26 กันยายน 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พระเดินขบวน    

วันที่ 18 กันยายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝืนเพื่อความดี    

วันที่ 16 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดาก็ไม่เคยค้านคำพูดเรา    

วันที่ 7 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กล้าหาญไปคนละแบบ    

วันที่ 5 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด    

วันที่ 4 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ้นสมมุติแล้วนิพพานเที่ยง   

วันที่ 3 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แบบฉบับของผู้อยู่เมืองนอก    

วันที่ 26 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คณะศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร และวัดสาขาจากทั่วประเทศกราบคารวะทำวัตร 18ส.ค.2545 (บ่าย)  

วันที่ 18 สิงหาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เยี่ยมคุณหมู (ภรรยา ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม) 8ส.ค.2545 (สาย1)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ณ โรงพยาบาลศิริราช กทม.

เยี่ยมคุณพิพัฒน์-คุณเพ็ญสวัสดิ์ ลุศนันทน์ 8ส.ค.2545 (สาย2)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2545     สถานที่ : ณ โรงพยาบาลศิริราช กทม.

โลกุตรธรรมสังหารกิเลส (ณ กรมประชาสัมพันธ์)  

วันที่ 7 สิงหาคม 2545 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 กทม.

ฝ่ายปฏิบัติเทศน์สะดวก    

วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเลิศเลอที่จุดภาวนา   

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ว่าธรรมขั้นใดสตินี้พรากไม่ได้    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก