ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ธรรมมีอยู่กับทุกคน อย่าให้กิเลสหลอก    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ในความพอดีบ้าง    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อรรถธรรมเป็นของดีมาแต่กาลไหน ๆ    

วันที่ 27 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีฟังยอดธรรม    

วันที่ 21 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจจิตอัศจรรย์ของท่านอาจารย์ฝั้น    

วันที่ 19 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจชาวพุทธต่อวัด    

วันที่ 18 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชั่วได้ต้องดีได้    

วันที่ 16 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ตามสภาพที่ปรากฏในหัวใจ    

วันที่ 15 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ   

วันที่ 6 ตุลาคม 2544 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงปู่มั่นนิพพาน    

วันที่ 5 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 30 กันยายน 2544 (บ่าย)  

วันที่ 30 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ณ สวนแสงธรรม กทม. 29ก.ย.2544 (ค่ำ)  

วันที่ 29 กันยายน 2544 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 28ก.ย.2544 (ค่ำ)  

วันที่ 28 กันยายน 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 27ก.ย.2544 (ค่ำ)  

วันที่ 27 กันยายน 2544 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

“เครื่องประกาศแห่งความรักชาติ”    

วันที่ 26 กันยายน 2544     สถานที่ : ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ณ สวนแสงธรรม กทม. 25ก.ย.2544 (ค่ำ)  

วันที่ 25 กันยายน 2544 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

ณ สำนักป่าพุทธธรรมแดนมหามงคล (สำนักอุบาสิกา) จ.กาญจนบุรี 25ก.ย.2544 (บ่าย)  

วันที่ 25 กันยายน 2544 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สำนักป่าพุทธธรรมแดนมหามงคล (สำนักอุบาสิกา) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เยี่ยมวัดป่าหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 25ก.ย.2544 (สาย)  

วันที่ 25 กันยายน 2544 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าหลวงตาบัว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อย่าพากันประมาท   

วันที่ 24 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้ารับสั่งผิดที่ไหน (ปัญหา-กรรมบันดาล)   

วันที่ 22 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะจากอยุธยา-คณะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 21ก.ย.2544 (บ่าย)  

วันที่ 21 กันยายน 2544 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นรกไม่สนใจ ขอให้ชื่อดีก็แล้วกัน   

วันที่ 21 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหตุที่หลวงตาไม่บิณฑบาต  

วันที่ 20 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีธรรมในใจแล้วหมดคุณค่า    

วันที่ 19 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เอาความดีออกอวดกันแทนความรู้วิชา   

วันที่ 18 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แบบฉบับของพระพุทธเจ้า ต้องสู้กิเลส    

วันที่ 17 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ณ วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี 16ก.ย.2544 (บ่าย)  

วันที่ 16 กันยายน 2544 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ณ วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี  

วันที่ 16 กันยายน 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

นักเรียนมา ครูต้องมา   

วันที่ 14 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แสนดอลล์ยืนพื้น   

วันที่ 13 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ฝึกหัดภาวนา    

วันที่ 12 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ก่อนจะทำกรรมใดให้พิจารณาเสียก่อน   

วันที่ 11 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความสุขจริง ๆ ความทุกข์จริง ๆ อยู่ที่ใจ    

วันที่ 9 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ให้คนชั่วได้รู้สึกตัว   

วันที่ 4 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถาม    

วันที่ 3 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ณ ที่ว่าการ กิ่งอำเภอสามชัย จ.กาฬสินธุ์  

วันที่ 2 กันยายน 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ที่ว่าการ กิ่งอำเภอสามชัย จ.กาฬสินธุ์

มีมากมีน้อยแบ่งไว้เพื่อชาติเสมอ   

วันที่ 2 กันยายน 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จะว่าเกิดใหม่ก็ได้เมืองไทยเรา   

วันที่ 1 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ที่ไหนขาดแคลน ที่นั่นธรรมสมบูรณ์    

วันที่ 31 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดี๋ยวนี้ใครสนใจธรรมที่ไหน    

วันที่ 30 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก