ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

คณะศิษย์หลวงตามหาบัวกราบสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดบวรนิเวศวิหาร

เมตตารับคณะหลวงปู่บุญมี   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมอัตโนมัติ***    

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ละเอียดลออมากพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลก    

วันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ตั้งจิตใจในการกุศล   

วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันนี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 2 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใหญ่ของจิตคงเส้นคงวา    

วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เด็ดขาดตลอดดัดเจ้าของ    

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าลืมธรรมคือพุทธศาสนา   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนักเพื่อช่วยโลก    

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนว่างงาน    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตสัมภเวสี    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจของชาติไทย    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เร่งทำดี มีสติให้มาก    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก็บแต่ความดีงามและคติ    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรักลูก    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลประโยชน์ที่เกิดเวลาทุกข์    

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551   

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551(เย็น)   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ว่างงานภายในใจ (เดินจงกรม...ติดต่อคุยกับเทพ)   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผึ้งมีความจริงจัง    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 26 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 25 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 24 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 23 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก