ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เข้ามาทีแรกก็เป็นผู้เป็นคน   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัฐิเป็นพระธาตุได้เร็วได้ช้า   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีงามทำไมไม่หา   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำนวนเทศน์จะบอก   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่อบรมจิตใจแล้วเสียได้คนเรา   

วันที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะได้ฟังเทศน์ท่านอาจารย์   

วันที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปล่อยตามใจไม่ได้นะ   

วันที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาความสุขความสงบไม่ได้ถ้าไม่มีธรรม    

วันที่ 28 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำให้สมใจในชาตินี้    

วันที่ 27 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ภัยไม่มีในใจ มีแต่ธรรมล้วนๆ    

วันที่ 26 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำพุทธมนต์ (ท่านพ่อลี... เล่าปากเบี้ยวกราบขอขมา)    

วันที่ 25 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คิดผิดก็คิดใหม่ (ปากเบี้ยวขอขมา)    

วันที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วคาดไม่ได้    

วันที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัตว์ในวัด   

วันที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านเจ้าคุณเขียน    

วันที่ 21 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงขั้นสุดยอดแล้วไม่ต้องถามใคร   

วันที่ 20 มกราคม 2550 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมาธิเอาแต่เพียงเป็นบาทของวิปัสสนา   

วันที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมเหตุสมผลกับความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด    

วันที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งมปลานอกสุ่ม    

วันที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตดวงเดียวครอบโลกธาตุ   

วันที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยังไงมึงต้องพังวันหนึ่ง   

วันที่ 15 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาบอดตำหนิคนตาดี (ตอบปัญหา)    

วันที่ 14 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กฎหมายกับศีลธรรม   

วันที่ 9 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาภาวนาไม่ดูหัวใจดูอะไร   

วันที่ 8 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อานิสงส์แห่งการสงเคราะห์โลก   

วันที่ 7 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปที่ไหนทำประโยชน์ที่นั้น    

วันที่ 6 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปีใหม่ปีเก่า เป็นอารมณ์เครื่องเล่นของใจ   

วันที่ 30 ธันวาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ล้นฝั่งแล้วด้วยความเมตตา   

วันที่ 4 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อรักษาของดีเอาไว้   

วันที่ 3 ธันวาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก่อเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก   

วันที่ 2 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมดาของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลแห่งการปฏิบัติรอดเป็นรอดตายมา   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านสิงห์ทองเข้ากันได้กับนิสัยของเรา   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นธรรมประเภทนี้แล้วเห็นตถาคตทุกพระองค์   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนมามากน้อยไม่มีความหมายถ้าไม่มีภาคปฏิบัติ   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะในหัวใจไม่มีสิ้นสุด   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าอาศัยแต่ผู้อื่น   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมมุติขาดสะบั้นเหลือแต่ธรรมธาตุ   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมชื่อว่าพระแท้   

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆ   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก