ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตัว   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เผลอเมื่อไรหงายเมื่อนั้น   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแล้วจะไม่ได้ช่วย   

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ท่านตายง่าย   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาปฏิบัติธรรมต้องตัดสิ่งกังวลออกให้หมด   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระกรรมฐานไม่มีทางจงกรม   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปที่ไหนให้เย็นไปซิ   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตดวงนี้ขอให้ฝึกเถอะจะได้เห็นความอัศจรรย์   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติมีอยู่กิเลสจะไม่เพ่นพ่าน   

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รสชาติของธรรมเหนือทุกอย่าง   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขวางโลกแต่ไม่ขวางธรรม   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงธรรมเป็นเสียงที่ถูกต้องแม่นยำ   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คัมภีร์ในคือหัวใจ   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีธรรมช่วยคนอื่นไม่ได้   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมกถึกออกมาพูด    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราพิมพ์ดีดเป็นอยู่นะ    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นอะไรมาภิกษุเฒ่าจะแก้ให้    

วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอานี้เป็นสถานที่พักเพื่อท่องเที่ยว    

วันที่ 30 ตุลาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีบุญมีกุศลไปไหนไม่จนตรอกจนมุม    

วันที่ 29 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่เรื่องโลกล้วนๆ เต็มอยู่ในวัดในวา    

วันที่ 28 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แมลงวันป่า แมลงวันบ้าน    

วันที่ 27 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก่นของพุทธศาสนาแท้คือจิต    

วันที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างเจดีย์ให้โลก    

วันที่ 25 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทกรรม    

วันที่ 24 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดมรรคผลนิพพานที่จิต    

วันที่ 21 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บวชมาหาแต่ธรรมอย่างเดียว    

วันที่ 20 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเอาวัตถุมาอวดกัน    

วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตนี้แม่นยำเต็มส่วนแล้ว    

วันที่ 18 ตุลาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปทีไรแน่นตลอด    

วันที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดวงไม่ดี    

วันที่ 16 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้สุขุม    

วันที่ 15 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อวิชชาขาดแล้วว่างหมดทั้งภายนอกภายใน    

วันที่ 14 ตุลาคม 2549 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูให้ทั่วถึง   

วันที่ 13 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าฝันไม่ใช่อรหันต์?   

วันที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมฟื้นโลก   

วันที่ 11 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามาทำให้เสีย   

วันที่ 10 ตุลาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลวดลายของท่านอาจารย์มั่น   

วันที่ 9 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การประพฤติปฏิบัติไม่ฝืนไม่ได้   

วันที่ 8 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คอยแต่จะกลับบ้าน    

วันที่ 7 ตุลาคม 2549 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก