ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

คำสอนของผู้สิ้นกิเลส   

วันที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาให้ดูวิถีของจิต   

วันที่ 5 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หากมีผู้ปฏิบัติอยู่   

วันที่ 4 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อนุโลมจนอกจะแตกแล้ว   

วันที่ 3 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นอยู่ในจิตพูดให้ใครฟังไม่ได้   

วันที่ 2 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเมตตาครอบโลกธาตุ   

วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ค่าบุหรี่ซองหนึ่งก็เอา    

วันที่ 30 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จบสรีรศาสตร์ขั้นอนาคามี   

วันที่ 29 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญสนองบุญ    

วันที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นมหาวิทยาลัยป่า   

วันที่ 27 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเด็ดขาดของธรรม   

วันที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้ามไม่ให้ภาวนา   

วันที่ 25 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจมนุษย์นี้สมควรแก่ธรรม   

วันที่ 24 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยผาดโผน   

วันที่ 23 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาแท้ทำประโยชน์ให้โลก   

วันที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีบุญไม่เดือดร้อน   

วันที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจของธรรมกล่อมใจ   

วันที่ 20 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่มีชิ้นดี   

วันที่ 19 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของเราอย่ามาวินิจฉัย   

วันที่ 18 กันยายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อวดเก่งกว่าศาสดาแล้วพังทั้งนั้น   

วันที่ 17 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประตูเปิดแล้ว   

วันที่ 16 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเป็นคุณต่อโลก   

วันที่ 15 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บริสุทธิ์ล้วนๆ คือจิตพระอรหันต์    

วันที่ 14 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กลายเป็นโรงเลี้ยงสัตว์   

วันที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พักด้วยคำพูดเฉยๆ แต่ใจยังเป็นห่วง   

วันที่ 12 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านพูดอายุอย่างนั้นๆ มันก็ไม่เชื่อ    

วันที่ 11 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาธรรมล้วนๆ   

วันที่ 10 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อ่านใจตัวเอง    

วันที่ 9 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้จำเป็นมีอยู่ทุกแห่ง    

วันที่ 8 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มนุษย์เรามีค่าอยู่กับยางอาย    

วันที่ 7 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

อาหารขาดแคลนธรรมเจริญ    

วันที่ 6 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครเป็นครูจำเอาไว้    

วันที่ 5 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่ไปยุ่งเสียอย่างเดียวก็ว่างไปหมด    

วันที่ 4 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสสิ้นสมมุติสิ้น    

วันที่ 3 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมถึงหยาบเอานักหนาจิต    

วันที่ 2 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เงินเผื่อโลก    

วันที่ 1 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีวาสนายังไงก็ไม่พบ    

วันที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนามีร่องรอย    

วันที่ 30 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าพูดมากนักภาวนา    

วันที่ 29 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปล่อยตามมันแล้วไปใหญ่    

วันที่ 28 สิงหาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก