ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ช่วยตัวเอง    

วันที่ 27 สิงหาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มืดดำที่สุดคือใจสัตว์โลก    

วันที่ 26 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมถึงช่วยประเทศลาวมาก    

วันที่ 25 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกหัดนิสัย    

วันที่ 24 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกมีแต่ความสกปรกโสมม    

วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติดีเท่าไรยิ่งตั้งรากตั้งฐานได้เร็ว    

วันที่ 22 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนเรื่องอดอาหาร    

วันที่ 21 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะประเภทนี้ไม่ได้ออกง่ายๆ    

วันที่ 20 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัตถุช่วยโลก ธรรมช่วยหัวใจ    

วันที่ 19 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฤทธิ์คำสัตย์คำจริง    

วันที่ 18 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมมุติเป็นเครื่องขวางใจ    

วันที่ 17 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรเป็นอุปสรรคเวลานี้    

วันที่ 16 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงกิริยาจะเหมือนโลกก็ไม่ใช่โลก    

วันที่ 14 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปกครองโดยธรรม    

วันที่ 13 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตำหนิพระพุทธเจ้าได้ไง    

วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนเอาฝ่ามือกั้นน้ำมหาสมุทร    

วันที่ 10 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวโทษอยู่กับเรา    

วันที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่นี่ไม่ยุ่ง ที่นี่ไม่วุ่นวาย    

วันที่ 8 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผีติดคุก    

วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มองไม่เห็นใครเห็นแต่....    

วันที่ 6 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญหลายต่อ    

วันที่ 5 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีมากมีน้อยขอให้เป็นความเสมอภาค    

วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดยากพูดลำบาก    

วันที่ 3 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนุกดูโลก    

วันที่ 2 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายบุญสายกรรม    

วันที่ 1 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีอะไรหนักหนาเท่าการรบกับกิเลส    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจต่ำเสียอย่างเดียวอะไรต่ำหมด    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมปรากฏ จิตใจสว่าง    

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอฝากคำนี้ไปถึงหมอ    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่แก้นิสัยตัวเองจะแก้อะไร    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แล้วแต่นิสัยวาสนาบารมีของผู้สร้าง    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โจมตีความชั่วของตัวเอง    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งได้จิตขอให้มีหลักเกณฑ์เถอะ    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติออกช่วยโลก    

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเป็นรังใหญ่ของงาน    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางอันราบรื่นดีงาม    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถูกต้มเรื่อย    

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจบริสุทธิ์อะไรออกไปก็บริสุทธิ์หมด    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก่งกว่าศาสดาไปไหน    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2549 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เรามองคนผิดจริงๆ    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก