ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ดีแล้วไม่ยุ่ง    

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลาจนตรอกสติปัญญามาเอง    

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัดหางปล่อยเลย    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นอกคัมภีร์แต่ไม่นอกธรรม    

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติขาดเพราะไม่มีคำบริกรรม    

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขันธ์ล้วนๆ คือขันธ์ของพระอรหันต์    

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญญาขั้นสูงเห็นสมาธิเป็นภัยไปหมด (2)   

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2549 เวลา 19:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญญาขั้นสูงเห็นสมาธิเป็นภัยไปหมด    

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2549 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ในพรรษาหนึ่งให้ได้ความดีประจำตน    

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

บังคับใจของตนเพื่อศีลเพื่อธรรม    

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสขาดจากใจอยู่ไหนสบายหมด    

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากธรรมเข้าสู่หัวใจ    

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2549 สาย   

วันที่ 18 มิถุนายน 2549 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ณ วัดสุภัททะบรรพต (มาบจันทร์)

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 มิ.ย. 2549 เย็น   

วันที่ 17 มิถุนายน 2549 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ฌ วัดธรรมสถิต

มรรคผลนิพพานเป็นวิสัยของผู้ปฏิบัติธรรม    

วันที่ 15 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มนุษย์เราต่างกันที่หัวใจ    

วันที่ 14 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ที่ไหนให้เล็งธรรมเป็นใหญ่    

วันที่ 13 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานประมวลวัฏวน    

วันที่ 12 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึง....    

วันที่ 11 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่อยากตาย    

วันที่ 10 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานยุติภพชาติ    

วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรือนร่างของใจ    

วันที่ 8 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูที่หัวใจแล้วงานทั้งหลายจะยุติ    

วันที่ 7 มิถุนายน 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสติเหลวไหลทั้งนั้น    

วันที่ 6 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดที่ฝังลึกในหัวใจ    

วันที่ 5 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บังคับเราใส่ธรรม    

วันที่ 4 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สอนได้ทุกแบบ    

วันที่ 3 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพชฌฆาตอันใหญ่หลวง    

วันที่ 2 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งบารมีธรรมที่สร้างมา    

วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดสิ่งที่ไม่มีราค่ำราคาออก    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จอมปราชญ์เล่นกับคนโง่    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีเท่านั้นที่จะลากออกจากวัฏวน    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาบริจาคเงิน เครื่องมือแพทย์ และ อาหาร ... 27 พ.ค. 2549 บ่าย   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : ส.ป.ป.ลาว

พระอรหันต์ท่านไม่ห่วงกัน    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเหมือนขับรถชนภูเขา    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ฟังเสียงธรรมเสียอย่างเดียวจม    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้ถึงขั้นจริงแล้วจริงเหมือนกันหมด    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามสังหารกิเลส    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามหลวงปู่มั่น    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 พ.ค. 2549  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ณ สำนักชีบ้านห้วยทราย


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก