ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ไม่มีครูมีอาจารย์สอนผลได้น้อย    

วันที่ 25 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก (นายกมหายักษ์)    

วันที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ใจสงบแล้วจะเห็นโทษเห็นภัย    

วันที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งสกปรกเต็มหัวใจสัตว์โลก    

วันที่ 21 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระขอขมาเณร    

วันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สอนได้ถึงนิพพาน    

วันที่ 18 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อานิสงส์ทำบุญเกี่ยวกับตา    

วันที่ 17 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังจิตหมุน    

วันที่ 16 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถูกแห่งความผิดของกิเลส    

วันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรม    

วันที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีรัฐบาลใดเสมอรัฐบาลปัจจุบัน    

วันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ดูตัวเองไม่มีวันดี    

วันที่ 12 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านพ่อลี    

วันที่ 11 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหนือครูแล้วจม    

วันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าฝืนธรรมพระพุทธเจ้า    

วันที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาตั้งศูนย์ดวงตา    

วันที่ 8 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คุณทักษิณลาออกเสีย    

วันที่ 7 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฐานที่ตั้งแห่งความสุข    

วันที่ 6 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เลย ๓ วัน    

วันที่ 5 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเผาหัวอกคน    

วันที่ 4 มีนาคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แผ่นดินสงบเรียบถ้าฟังเสียงธรรม    

วันที่ 3 มีนาคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูเขาของกิเลส    

วันที่ 2 มีนาคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยกขึ้นเพื่อความเป็นธรรม    

วันที่ 1 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าวุ่นเรื่องโลกเกินไป    

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ้าไม่เลิกคือโลกวัฏวน    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำของประชาชนจะโง่เกินไปหรือ    

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีเหม็นคลุ้ง    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าไม่ลำเอียง    

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คาดไม่ได้นะธรรม    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขี้เกียจอะไรนักหนา    

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างซิความดี    

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมดทางไปก็มายึดคำเรา    

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศีลธรรมไปไหนหมด    

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบ้านการเมืองให้เป็นเรื่องของเขา    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะให้ประชาชนเขาอาศัยใครพึ่งใคร    

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาวัตถุมาเป็นสรณะ    

วันที่ 31 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาความชั่วมาอวดเป็นความดี    

วันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดแห่งการบำเพ็ญธรรม    

วันที่ 28 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์    

วันที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสแผลงฤทธิ์ ธรรมคันฟัน    

วันที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก