ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ธรรมแท้ๆ เป็นคุณล้วนๆ    

วันที่ 25 มกราคม 2549 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครจะแจงธรรมะอย่างเรามีไหม    

วันที่ 24 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เลยสมมุติแล้วไม่มีกรรมฐาน    

วันที่ 23 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกก็ดีธรรมก็ดีขึ้นอยู่กับหัวหน้า    

วันที่ 22 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจนี้มีแต่คุณล้วนๆ    

วันที่ 21 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

20ม.ค.2549 (เย็น) นิพพานคือ... (สมเด็จพระสังฆราช)   

วันที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 19 ม.ค. 49 ค่ำ   

วันที่ 19 มกราคม 2549 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 (11:00 น.)   

วันที่ 19 มกราคม 2549 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : ต.ท่าทอง อ.เมือง จ. พิษณุโลก

ความรู้ภายใน    

วันที่ 11 มกราคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่มีในใจโล่งไปหมดมีแต่ธรรม    

วันที่ 9 มกราคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บอกจุดสำคัญให้    

วันที่ 8 มกราคม 2549 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีทั้งเบรกทั้งคันเร่ง   

วันที่ 7 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแล้วไปไหน    

วันที่ 6 มกราคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจที่มีต่อโลก    

วันที่ 5 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตกแต่งภายในจิต    

วันที่ 4 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติมงคล    

วันที่ 3 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องหมายของปีใหม่    

วันที่ 2 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เลือกเฟ้นกรรมของตนเวลามีชีวิตอยู่    

วันที่ 1 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ธ.ค. 2549 บ่าย   

วันที่ 12 ธันวาคม 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 9 ธ.ค. 2548 บ่าย   

วันที่ 9 ธันวาคม 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ไปได้ทั้งนั้นหัวใจดวงนี้    

วันที่ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เกียรติที่แท้จริงคือบุญกุศล    

วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เย็นด้วยอำนาจเมตตาธรรม    

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเหยียบย่ำทำลายวาสนาของตน    

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพลินกับธรรมไม่มีพิษมีภัย    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจมจริงๆ    

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รัฐบาลกำลังเมาหมัด    

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลีกนะหมาบ้า    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชื่อว่ารัฐบาลได้อย่างไร    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความร้าวรานไม่ใช่ของดี    

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟื้นจิตขึ้นมา    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สภาธรรมเกิดโลกสงบเย็น    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห่วงชาติบ้านเมืองมากทีเดียว    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนากับโลกแยกกันไม่ออก    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนสนธิ    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลวดลายของโพธิสัตว์    

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตจ้าแล้วสงสารไปหมด    

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วทำความชั่วไม่ลง    

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอตทัคคะทางปัจจัยทั้งสี่เศร้าหมอง    

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานอยู่กับสติเป็นพื้นฐาน    

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก