ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

โรคหัวใจ    

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีเหมือนไม่มีเรียกว่าธรรมแท้    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิมนต์พระไปจูงศพ    

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้เฒ่าตีหลาน    

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การแก้ทางด้านภาวนาสำคัญมาก    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่ได้ติดใจกับนายกฯ    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาไว้ไม่อยู่ก็ปล่อย    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนใจบุญ กว้างขวาง    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บารมีเต็มที่แล้วอยู่ไม่ได้    

วันที่ 31 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจบริสุทธิ์ไม่มีที่ลับที่แจ้ง    

วันที่ 30 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะกล่อมจิตให้สงบ    

วันที่ 29 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซาดบ่    

วันที่ 28 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 22 ต.ค. 2548 ค่ำ   

วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสติให้ดีนักภาวนา    

วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 ต.ค. 2548 ค่ำ   

วันที่ 21 ตุลาคม 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กินเท่าไรไม่หายอยาก    

วันที่ 20 ตุลาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทัสสนานุตตริยะ    

วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดาไม่รับ    

วันที่ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดุด่าเพื่อความดี    

วันที่ 17 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝืนความชั่วเพื่อทำความดี    

วันที่ 16 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนเอาจุดนั้น    

วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดตัวออกมาแล้ว    

วันที่ 14 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าทะเลาะกัน มันขายหลวงตาบัวด้วย    

วันที่ 13 ตุลาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปฟ้องทำไมคุณสนธิ    

วันที่ 12 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ใหญ่ควรหาคำเป็นสิริมงคลมาพูด    

วันที่ 11 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประเทศใหญ่ควรเฉลี่ยเผื่อแผ่ประเทศเล็ก    

วันที่ 10 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยมบาลก็คือกรรมของเราเอง    

วันที่ 9 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ช่วยคนจะจมลงในนรก    

วันที่ 8 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำขอร้องของหลวงตา    

วันที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกวนธรรม    

วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาเป็นหลวงตาตลอดเวลา    

วันที่ 5 ตุลาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจนี้เลิศได้ด้วยกันถ้าทำให้เลิศ    

วันที่ 4 ตุลาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เห็นกิเลสแต่สั่งสมทุกวัน    

วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุดยอดทางปฏิบัติ สุดยอดทางปริยัติ    

วันที่ 2 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าบ้านตาด

การอดอาหารคือการบำรุงสติ    

วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อย่างนี้เราก็ไม่เคยเป็นแต่ก่อน    

วันที่ 30 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังคิดผิดนะรัฐบาล    

วันที่ 29 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สอนด้วยความเมตตาสงสาร (สมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 28 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวทัตยังรู้โทษ (หลวงตาตำหนิทักษิณซื้อทหารตำรวจจะเป็นประธานาธิบดี)    

วันที่ 27 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เอาธรรมไปปฏิบัติถ้าอยากเป็นผู้เป็นคน    

วันที่ 26 กันยายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก