ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ธรรมเฉียดสลบ    

วันที่ 25 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักชีวิตจิตใจและเพศของพระ    

วันที่ 20 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมดสภาพแล้วสอนไม่ได้    

วันที่ 19 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอะอะก็มาปรับอาบัติปาราชิก    

วันที่ 17 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ธรรมโอสถของท่านติดตัว    

วันที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้ายังฝืนไปอย่างนี้มันจะเป็นไปต่างๆ    

วันที่ 15 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ด้วยกันต้องอาศัยกัน    

วันที่ 14 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขนกันมากิน    

วันที่ 13 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจของเราเป็นอันธพาลตลอด    

วันที่ 12 กันยายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสพาคนให้ดื้อด้าน    

วันที่ 11 กันยายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งที่เราดีดดิ้นอยู่เวลานี้พึ่งไม่ได้    

วันที่ 10 กันยายน 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี้จมตลอด    

วันที่ 9 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิชาขับรถ    

วันที่ 8 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่กับพุทโธเป็นหลักแล้วไม่เสีย    

วันที่ 7 กันยายน 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสสิงใจ    

วันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อดอาหารนี้ดีทุกขั้นสำหรับเรา    

วันที่ 5 กันยายน 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตีเข้าหาธรรม    

วันที่ 4 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธนบัตรปลอมไม่มีใครยอมรับ    

วันที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติจับ ปัญญาฟัน    

วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา 31ส.ค. 2548 บ่าย   

วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.อุดรธานี

หลักธรรมที่รู้ที่เห็นบ่งบอกให้ปฏิบัติตามนั้น    

วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีลูกหลายคน มีปอบหลายตัว    

วันที่ 30 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดอกเตอร์ทางธรรม    

วันที่ 29 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงพาให้เป็น    

วันที่ 28 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมขาดโลกเสียหายมาก    

วันที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจดีย์บรรจุพระธาตุพระอรหันต์    

วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสำคัญของใจ    

วันที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความหลอกลวงของจิตใจ    

วันที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาไม่ได้เป็นภัย    

วันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรมอยู่ในหัวใจ    

วันที่ 20 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อ่านตัวเองบ้าง    

วันที่ 19 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานอยู่ชั่วเอื้อม    

วันที่ 18 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเป็นธรรมเสียอย่างเดียวอะไรเป็นธรรมไปหมด    

วันที่ 17 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถอดออกมาจากความเป็นของจิต    

วันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ระงับบ้าคิด    

วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กระจายศูนย์โรคตา    

วันที่ 14 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนหนังสือ ๗ ปีจิตรวม ๓ หน    

วันที่ 13 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีชีวิตอยู่ก็ได้ทำประโยชน์    

วันที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประชุมธรรมสักที    

วันที่ 10 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มักจะทำลายสิ่งดีงาม    

วันที่ 9 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก