ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

สมบัติเข้าส่วนรวม    

วันที่ 19 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญบาปปรากฏที่ใจแห่งเดียว   

วันที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เคยลืมบุญลืมคุณของวัดดอยธรรมเจดีย์    

วันที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 15 ตุลาคม 2551   

วันที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม    

วันที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 11 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงกับความปลอม    

วันที่ 9 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาเป็นตามนิสัยวาสนา    

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตว่างภายนอกภายใน    

วันที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจดจำนิสัยต่างกัน    

วันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 5 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 4 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้ใจเด็ดเถอะ    

วันที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราทำแบบฆ่ากิเลส    

วันที่ 30 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หวังพึ่งผู้อื่น    

วันที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์โปรดคณะวัดป่านานาชาติ 28 ก.ย.51   

วันที่ 28 กันยายน 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาศัยความบึกบึน    

วันที่ 28 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นที่ระลึกที่ช่วยชาติ    

วันที่ 27 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรรคผลนิพพานอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้า    

วันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ออกจากน้ำใจตัวเองที่มีต่อโลก    

วันที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้สิ้นในชาตินี้    

วันที่ 21 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วังสามหมอ    

วันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมนำไม่มีรั่วไหล    

วันที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามาอวดฝีปากกัน    

วันที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบุญการกุศลพ่อกับแม่เสมอกัน    

วันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจได้สัมผัสอรรถธรรม    

วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทวยเทพมาอนุโมทนาเราสงเคราะห์โลก    

วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรดกของครูบาอาจารย์    

วันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงปู่มั่นเรายกให้เป็นหนึ่ง    

วันที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติเป็นเครื่องประดับตน    

วันที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัญชาตญาณรับผิดชอบ    

วันที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สิ่งนั้นมีอยู่    

วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ส่วนรวมเป็นหัวใจของชาติ    

วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วงกรรมฐานมารวมอยู่กับเรา    

วันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำเลภาวนาเหมาะสมมาก    

วันที่ 26 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก