ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

รู้ตามเป็นจริงทุกอย่างคือพุทธศาสนา    

วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรดาร์ธรรม    

วันที่ 7 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ในยุคปัจจุบัน    

วันที่ 6 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เบียดเบียนทำลายศาสนา    

วันที่ 5 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จ้างไปฟังเทศน์    

วันที่ 4 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนเราดีอยู่ที่ศีลที่ธรรม    

วันที่ 3 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติปัญญาเป็นอาวุธ    

วันที่ 2 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตามหาบัว สงเคราะห์ศูนย์รักษาตา นครหลวงเวียงจันทร์   

วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ลาว

ควรคำนึงถึงธรรมเสมอวันหนึ่งๆ    

วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเมตตาเหลือล้นพ้นประมาณ    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องสตินี่วิตกจริงๆ    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปล่อยหมาเข้าถาน    

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหตุที่เทศน์เป็นขวานผ่าซาก    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีสติกิเลสไม่เกิด    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จอมปราชญ์สมัยปัจจุบัน    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปภาคใต้    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลงได้จริงในหัวใจแล้วไม่หวั่นกับอะไร    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสัจจะในพรรษา    

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชั่วเอาให้มันขาดสะบั้น    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดที่บรรลุธรรม    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้    

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหตุผลต่อเหตุผล    

วันที่ 29 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้แต่เสียงธรรมก็ว่าเป็นพิษร้ายแรง    

วันที่ 28 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่พึ่ง    

วันที่ 27 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจไม่มีคำว่าหญิงว่าชาย    

วันที่ 26 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาใจ-ภาษามนุษย์    

วันที่ 25 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอมรับพระพุทธเจ้าด้วยจิตตภาวนา    

วันที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกอยู่ได้ด้วยความดี    

วันที่ 23 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงกิเลสดังลั่นไปหมด (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)    

วันที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์จนกระทั่งวันตาย (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)    

วันที่ 21 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฎของนักโทษ    

วันที่ 20 มิถุนายน 2548 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชีวิตของเราที่ไม่ลืมเลย    

วันที่ 19 มิถุนายน 2548 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาอยู่ในหัวใจ    

วันที่ 18 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจชาวพุทธบอบช้ำกันทั้งนั้น (กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม)    

วันที่ 15 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก้างขวางคอของธรรม    

วันที่ 14 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติแล้วจะค้านพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหน    

วันที่ 13 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตขั้นเห็นภัยเต็มที่    

วันที่ 12 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พากันตื่นแล้วยังชาวพุทธเรา    

วันที่ 11 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไว้ใจไม่ได้    

วันที่ 10 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเท่านั้นทำโลกให้เย็น    

วันที่ 9 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก