ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

อย่าติดหลวงปู่    

วันที่ 8 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ระวังกิเลสมากกว่าระวังธรรม    

วันที่ 7 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยายกั้ง    

วันที่ 6 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มันสะอาดที่ไหน...โลก    

วันที่ 5 มิถุนายน 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนไว้ให้รู้เสีย    

วันที่ 4 มิถุนายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาแท้ไม่เบียดเบียนใคร    

วันที่ 3 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกคนเป็นญาติกัน    

วันที่ 2 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังขารหลอกพระอรหันต์    

วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เขาร่ำลือว่าหลวงตาบัวดุ    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 30 พ.ค. 2548 เย็น   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นความจำเป็นของสัตว์ลึกลับ    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีแต่จริงล้วนๆ    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 28 พ.ค. 2548 บ่าย   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2548 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนีนรกมาเกิด    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำธรรมะเข้าไปชโลมจิตใจ    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เล่ห์เหลี่ยมของธรรม    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งติดตัวที่โลกมองไม่เห็น    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก่นของพุทธศาสนาคือการภาวนา    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศรัทธาใหญ่    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การประกาศธรรมสอนโลกเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่ง    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของวาสนาแท้อยู่ที่ใจ    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ... 18 พ.ค. 2548   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานตกนรกทั้งเป็น    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่ละอาจารย์ของเรา    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมดภัยแล้วถึงนิพพาน    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าก่อกรรมก่อเวรกัน    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สรณะของเราเกิดจากภาวนาทั้งนั้น    

วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจไม่มีกิเลสออกแง่ไหนก็มีแต่ธรรมล้วนๆ    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจดวงนี้พร้อมที่จะเลิศเลอ    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวบุตรเทวดาเคยเทศน์มาแล้ว    

วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การปล่อยตัวมีแต่เดือดร้อน    

วันที่ 5 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเข้าสู่ใจแล้วมีคุณค่า    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจสวยงามแล้วพอ    

วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ้าคุณศรีวรคุณช่วยไว้    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนจบทั้งทางโลกทางธรรม    

วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างธรรมให้เจริญในใจ   

วันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 9 เม.ย. 2548 บ่าย   

วันที่ 9 เมษายน 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18, กรุงเทพฯ

เอาความสงบใจระงับความคิดความปรุงซิ    

วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โสดาโสเดา    

วันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สกุลพระโสดา    

วันที่ 6 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก