ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ตัดวิทยุเวลาเทศน์ถึงจุดสำคัญๆ (ที่ธรณีสงฆ์)    

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชักสะพาน นรกเอื้อมมือรับ    

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์มีได้ง่ายๆ เหรอ    

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเรารักษามาตั้งแต่วันบวช    

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนากับทางบ้านเมืองอาศัยกัน    

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สลดสังเวชความเลวร้ายของมนุษย์ทุกวันนี้    

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานไม่ใช่ผู้รู้    

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากนายกฯ ไว้    

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของการภาวนาอยู่ที่สติ (พรบ.เศรษฐกิจพิเศษทำลายชาติ)    

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พากันฟื้นจิตใจ    

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวทำลายศาสนาทั้งทางอ้อมและทางตรง    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสปิดร่องรอยของจิตที่ผ่านมา    

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดโลกธาตุให้ฟัง    

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงธรรมกระจายออก    

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานหนองเสม็ด    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจวาสนาแก่กล้าได้ด้วยการบำรุงรักษา    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเสียดายอะไรยิ่งกว่าการตั้งสติ    

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเสื่อมเพราะขาดสติ    

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใหญ่คือผู้นำขอให้ดีเถอะ    

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามองข้ามธรรม    

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวรรค์นิพพานแห้งผาก    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มียางอายแสดงว่ามีธรรมอยู่ในใจ    

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หย่อนบัตรชุ่ยๆ ชาติไทยจมได้    

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไหวพริบปัญญาสมเป็นผู้นำ    

วันที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยากแต่การสอนโลก    

วันที่ 30 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้ทำแต่ความดีงาม    

วันที่ 29 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีก็เสริม ไม่ดีก็ตำหนิ    

วันที่ 28 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งทั้งหลายมีอยู่ ทำไมถึงว่าง    

วันที่ 27 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาดัดสันดาน    

วันที่ 26 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของธรรมเป็นคุณล้วนๆ    

วันที่ 25 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดแบบเหนือโลก    

วันที่ 24 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสมบัติใดยิ่งกว่าสมบัติแห่งธรรมในใจ    

วันที่ 23 มกราคม 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาเถรสมาคมสิ้นท่าแล้วหรือ    

วันที่ 22 มกราคม 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาของผู้มีธรรมอย่าให้แสลงหูแสลงตาโลก    

วันที่ 21 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำธรรมะที่เทศน์สอนวันนี้ไปปฏิบัติ    

วันที่ 20 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติจำเป็นตลอดตั้งแต่พื้นๆ    

วันที่ 18 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องทั้งหลายไปจากจิต    

วันที่ 17 มกราคม 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงชนะก็ชนะแบบแพ้    

วันที่ 16 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครรักสงวนความดียิ่งกว่าพระอรหันต์    

วันที่ 15 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องประกันอรหันต์    

วันที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก