ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

หลักของผู้นำ    

วันที่ 13 มกราคม 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้ภาคปฏิบัติแล้วไม่หาใครมาเป็นสักขีพยาน (พูดถืงฟ้าชาย-พระเทพฯ)    

วันที่ 12 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอชมบ้านตาด    

วันที่ 11 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเลวเต็มตัวเอาอะไรเป็นสาระ (สมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 9 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟืนไฟในหัวใจโลกไม่เห็น    

วันที่ 8 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาหารของจิต    

วันที่ 7 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดามาขอร้องหลวงปู่มั่น    

วันที่ 6 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้ธรรมะกระจายออกทั่ว    

วันที่ 4 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากชุ่มเย็นให้สั่งสมธรรม    

วันที่ 3 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชั่วพึ่งไม่ได้    

วันที่ 2 มกราคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้เฉลียวฉลาดเสาะแสวงหาอรรถธรรม    

วันที่ 1 มกราคม 2548 เวลา 9:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายทางที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์    

วันที่ 30 ธันวาคม 2547 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เช้านี้ไม่มีเทศน์  

วันที่ 30 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 (ค่ำ)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2547 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 28 ธันวาคม 2547 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ดีดดิ้นเพื่อลูกเพื่อหลาน    

วันที่ 27 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เศรษฐีเงิน เศรษฐีธรรม    

วันที่ 25 ธันวาคม 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความรู้ในวงขันธ์    

วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เห็นประชาชนคนทั้งแผ่นดินเป็นอะไร?    

วันที่ 23 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กฎของชาติ   

วันที่ 22 ธันวาคม 2547 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สำคัญที่หลักใจ   

วันที่ 22 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 21 ธันวาคม 2547 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาธรรมะเป็นเพื่อน    

วันที่ 21 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เด่นคนละทาง    

วันที่ 20 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เรื่องพระราชอำนาจ คนทั้งแผ่นดินยอมรับกันหมด    

วันที่ 17 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 15 ธ.ค. 2547 ย่าย 15.00 น.   

วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 15 ธ.ค. 2547 ย่าย 13.00 น.   

วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

อย่าพองตัวนะรัฐบาล    

วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ดุเพื่อพยุง    

วันที่ 14 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

คัดเลือกผู้นำลงนรกหรือผู้นำไปไหน    

วันที่ 10 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติติดกับจิตจะตั้งรากฐานได้    

วันที่ 9 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิมพ์ไทยเชื่อถือได้    

วันที่ 8 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลส ๗๕ ชาวพุทธ ๒๕    

วันที่ 7 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่งั้นจะเรียกว่าอาจารย์คนเหรอ   

วันที่ 6 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาวัดเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจ    

วันที่ 5 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะความเสียสละนั่นเอง    

วันที่ 4 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สักขีพยานเรื่องแดนนรก    

วันที่ 3 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของเทียมด้วย เป็นมหาภัยด้วย    

วันที่ 2 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจป่าเถื่อนครอบนายกฯ    

วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าศาลาปางสัก จ.เชียงใหม่


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก