ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เทศน์ค่ำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 27 พ.ย. 2547 บ่าย   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

จิตใจเป็นผู้อิ่มพอแล้วในธรรม  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่จังหวัดมหามงคลมีจอมปราชญ์อุบัติขึ้น   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 25 พ.ย. 2547 ค่ำ   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ณ วิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ไม่ว่าศาสนาใดให้ยึดธรรม    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ลืมธรรมไม่ลืมตัว (ให้ในหลวงเป็นนายก)    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลงใจได้แต่ในหลวง (ให้ในหลวงเป็นนายก)    

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ช่วยโลกด้วยความพอ    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำสอนของผู้สิ้นกิเลส    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ้าสมณศักดิ์    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศูนย์เพชฌฆาต    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โต้ตอบบ้างเพื่อเป็นคติสำหรับโลก    

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมมุติไม่มี เอาทุกข์มาจากไหน    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผิดกันเฉพาะหัวใจ    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนามีเพื่อชำระภัยของสัตว์โลก    

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสทำงานขนฟืนขนไฟมาเผาสัตว์    

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยักษ์ใหญ่แผลงฤทธิ์    

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดทางให้ออกปฏิบัติหาอรรถหาธรรม    

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมมุติไม่มี อดีต อนาคต ปัจจุบัน จึงไม่มี    

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินเพื่อธรรมอันเลิศ    

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าเกี่ยวกับธรรม ธรรมก็สอน    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรหรูหรายิ่งกว่าธรรมไม่มี    

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ไม่มีทุกข์    

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ระลึกถึงนายกจะระลึกถึงใคร    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้ชาวพุทธหันหน้าเข้าหากัน    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ทำลายกลายเป็นคนดีก็แหลกเท่านั้น    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชีวิตยังอยู่ช่วยเสียให้เต็มที่    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้นเค้าของศาสนา    

วันที่ 31 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งจิตแห่งธรรม    

วันที่ 30 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำหรับนักปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ   

วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปดูพญานาค    

วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้พลังจิต    

วันที่ 28 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

ดูวัดให้ดูตัวเอง    

วันที่ 27 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกนี้ไม่มีอะไรสมหวัง    

วันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พรรษา ๑๐ เด่นมากเรื่องความทุกข์ความสุข    

วันที่ 25 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งจิตได้ด้วยสติ    

วันที่ 24 ตุลาคม 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์ในหัวใจ    

วันที่ 23 ตุลาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีไม่ได้เกิดจากการทำชั่ว    

วันที่ 22 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วาระสุดท้ายของสมมุติ    

วันที่ 21 ตุลาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก