ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เอาหมอนห่างๆ หน่อย    

วันที่ 10 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีผมแล้วท่านจะลำบาก    

วันที่ 9 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่เคยมีอคติในหัวใจ    

วันที่ 8 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นธรรมต้องแก้กฎหมาย   

วันที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาความถูกต้องมาจากไหน    

วันที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กีดกั้นเขาทำไมทางบุญ    

วันที่ 6 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานอื่นยิ่งกว่างานแก้กิเลสไม่มี    

วันที่ 5 กันยายน 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีอยู่มาก    

วันที่ 4 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาหรือไม่เมตตา    

วันที่ 3 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสติไม่ให้เผลอ    

วันที่ 2 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟื้นธรรมเข้าสู่ใจ    

วันที่ 1 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผิดถูกเราผ่านมาแล้ว    

วันที่ 31 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาเถรสมาคมทำอะไรอยู่    

วันที่ 30 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่มีใครทำแทนได้    

วันที่ 29 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 27 ส.ค. 2547 บ่าย   

วันที่ 28 สิงหาคม 2547 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมฐานคือตัวกิเลส    

วันที่ 26 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำน้ำไหลซึม    

วันที่ 25 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้องไอซียู    

วันที่ 24 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 21 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ไม่มีที่จะเป็นคุณต่อผู้ใด    

วันที่ 21 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ไม่เข็ดหลาบอิ่มพอคือเชื่อสังขาร    

วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ถวายคอเพื่อพ่อเรา    

วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เกี่ยวกับการส่งมอบรายชื่อประชาชนฯ   

วันที่ 19 สิงหาคม 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547 (เช้า)   

วันที่ 19 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตนี้เป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน    

วันที่ 18 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ศูนย์พิทักษ์ฯ ศูนย์ทำลาย ศูนย์อันตราย    

วันที่ 18 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ท่านปัญญาทำประโยชน์ให้วัดนี้มาก    

วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การสร้างความดีไม่มีเฟ้อ    

วันที่ 16 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาธรรมเป็นเข็มทิศ    

วันที่ 15 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องมือชำระกิเลส    

วันที่ 14 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โค่นหมดไม่ให้มีเหลือ    

วันที่ 13 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิธีมอบถวายเกียรติคุณบัตรพิเศษ    

วันที่ 12 สิงหาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เบื่อโลกสกปรก พระสกปรก    

วันที่ 11 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เลวกว่าหมา    

วันที่ 10 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แผ่นดินสูบ    

วันที่ 9 สิงหาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ้าคุณอุปัชฌาย์    

วันที่ 8 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอารัฐบาลมาอ้าง (พระสุขภาพสมเด็จพระสังฆราชยังดี)    

วันที่ 7 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเรื่องความเลอะเทอะผิดที่ตรงไหน    

วันที่ 6 สิงหาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนเลวร้ายกำลังเรืองอำนาจ    

วันที่ 5 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจงามด้วยธรรม    

วันที่ 4 สิงหาคม 2547 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก