ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ทำไมถึงเลวร้ายขนาดนี้มนุษย์เรา    

วันที่ 3 สิงหาคม 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนดีให้สั่งสมความดีตลอดไป    

วันที่ 2 สิงหาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์ที่สุดในชีวิตของพระ    

วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 20:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักปฏิบัติให้ยึดการพิจารณาร่างกายเป็นหลัก    

วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะให้เป็นอรหันต์หมดทั้งธาตุทั้งขันธ์?    

วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีข้อบังคับตัวเองวันเข้าพรรษา    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สถาบันทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์เช้าวันที่ 29 กค.47   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระป่าเรื่องธรรมเรื่องวินัย (กัณฑ์นี้หลวงตาเน้นสำคัญ)    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้เพื่อน    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรรม กรุงเทพฯ

คนนี้ก่อแต่ความเหม็นคลุ้ง    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ของสกปรกธรรมวินัยยอมรับไม่ได้    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อารมณ์แห่งกรรมฐาน    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547 (เช้า)   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ประมุขสงฆ์ต้องมีคุณธรรม (นักข่าวสัมภาษณ์... กรณีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ใครมีอำนาจใหญ่โตขนาดไหนไม่เหนือความตาย   

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

แสดงประชามติ (ราชประเพณีอันดีงามกับสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 (เช้า)   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ) กุฏิกลางน้ำ   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พิจารณาตัวบ้างหรือยัง    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ขอให้รัฐบาลวินิจฉัยใหม่    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หลวงตาไม่ได้แสดงธรรมเช้านี้   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กรรมฐานเป็นน้ำดับไฟ    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ทำลายสถาบันของตน    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่หนีกรรมไปได้    

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องประดับพระให้สวยงาม    

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฐมฤกษ์มหามงคล    

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอยู่ที่ธรรมวินัย    

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมัยอลัชชีเกิด    

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ร่ำลือว่าดุ    

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียกว่าเปรตจะผิดไปไหน    

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าสอนเป็นธรรมเราพอใจน้อมรับ    

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์ 5 กรกฎาคม 2547 (เช้า) สวนแสงธรรม   

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก