ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เสียงเทศน์ 4 กรกฎาคม 2547 (ค่ำ) กุฏิกลางน้ำ  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2547 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จอมธรรม    

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พระพุทธเจ้าเป็นสกุลแห่งพระป่า (ให้สัมภาษณ์นักข่าว)    

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2547 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่ามาเหยียบธรรมวินัย   

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อลัชชีกำลังขึ้นกลางกรุงสยาม   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่าฝืนศาสดา (คัดค้านกรณีของสมเด็จพระสังฆราช)    

วันที่ 28 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู้มีศาสดาติดตัว    

วันที่ 27 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครูบาอาจารย์ไม่ดุ    

วันที่ 26 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาที่คัดค้านไม่ได้    

วันที่ 25 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระทำไมจึงเป็นอย่างนี้ (สมเด็จพระสังฆราชทรงติดตามข่าว)    

วันที่ 24 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ยอมรับการแก้ตัวแบบนี้    

วันที่ 23 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้อภัยอาจต่อยพลาด    

วันที่ 22 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พอแล้วทุกอย่าง    

วันที่ 21 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทดลองพระ    

วันที่ 20 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทิดทูนพระพุทธเจ้า    

วันที่ 19 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมนาคุณหมอ    

วันที่ 18 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวรรค์เป็นอันดับสอง    

วันที่ 17 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศพควรอยู่วัดไหน    

วันที่ 16 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของดีผู้ที่จะนับถือมีน้อย    

วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาพุทธกระจายไปไหนเป็นคุณทั้งนั้น    

วันที่ 14 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความอัศจรรย์แห่งธรรมของพระพุทธเจ้า    

วันที่ 13 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรดาร์ของธรรม    

วันที่ 12 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้กลับวัดของท่านนั้นเหมาะ    

วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หากินทางอื่นไม่ได้เหรอ    

วันที่ 10 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ออกโดยถ่ายเดียว    

วันที่ 9 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แล้วจะขึ้นช่องไหนอีก    

วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์    

วันที่ 7 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าไม่ภาวนาก็ไม่มีความรู้แปลกๆ    

วันที่ 6 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาความดีมาจากไหน    

วันที่ 5 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นคำพูดของพระเหรอ?    

วันที่ 4 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาบอดนี้สิ้นไปหมดทุกอย่าง    

วันที่ 3 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความพากเพียร    

วันที่ 2 มิถุนายน 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พักยา    

วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจจิตไม่ตาย    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ในศาสนสมบัติของตน    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลานี้รอตอบอยู่แล้ว    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวสำคัญอยู่เบื้องหลัง    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เล็งธรรมเสมอ    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนังสือพิมพ์นี้เราชมเชย    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หย่อนบัตรให้คนชั่ว ตัดคอคนทั้งประเทศ    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก