ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ช่วยชาติคราวนี้โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง    

วันที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกหัดจิตด้วยพุทธศาสนา    

วันที่ 24 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เที่ยวกรรมฐานไปองค์เดียว    

วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การให้เป็นเครื่องประสานกัน    

วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ความเมตตาเฉลี่ยโลก    

วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทานบารมีเป็นหัวใจของสัตว์โลก    

วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นไปตามนิสัย    

วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับแล้วต้องหาหลักเกณฑ์มา    

วันที่ 17 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำอะไรขอให้ใช้ความพิจารณา    

วันที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระแท้ดุเป็นธรรม ดีเป็นธรรม    

วันที่ 14 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาตินี้เป็นชาติล้างป่าช้า    

วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กระแสพระนิพพานเข้าถึง    

วันที่ 10 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมเท่านั้นสอนคนให้ดีได้    

วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์    

วันที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะท่านสอนทุกแบบ    

วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ล้างสมมุติทั้งมวล    

วันที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อได้สงเคราะห์แล้วโล่งจิตใจ    

วันที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติหนักเท่าไรมรรคผลนิพพานยิ่งเด่น    

วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้การภาวนาพิสดารมาก    

วันที่ 2 สิงหาคม 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีดดิ้นเพราะเมตตา    

วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดของธรรม    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้มีพุทโธติดหัวใจ    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยภูมิที่จะเข้าสู่พระนิพพาน    

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 28 กรกฎาคม 2551   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พินัยกรรมเราเพื่อคลังหลวง    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นอย่างไรพวกรักษาคลังหลวง    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 24 กรกฎาคม 2551   

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ล้างป่าช้าของเรา    

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำเป็นหัวใจของแต่ละชาติ    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พรรษา ๑๑ หนักมากเรื่องความเพียร    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสติมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ    

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้ามีสติแล้วกิเลสจะยุบยอบ    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2551 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 15 กรกฎาคม 2551   

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่เคยแตะต้องส่วนรวม   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อานิสงส์เกิดจากความเพียร   

วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะเมตตาสงสาร    

วันที่ 29 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านผู้สิ้นกิเลสละทั้งบาปทั้งบุญ    

วันที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาสอนถึงนิพพาน    

วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก