ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเกินศาสดา    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันงานของธรรม    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ของคนหยาบหนา    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีสติจะไม่ทำอย่างนี้    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โครงการหนอน    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฆราวาสจะมาแย่งสมบัติของพระพุทธเจ้า    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แน่ใจแล้วสอนคนอื่นก็แน่ใจ    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติเป็นพื้นฐานแห่งการปราบกิเลส    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำหรับผู้มุ่งธรรมล้วนๆ    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ไม่รู้แต่งไม่ได้    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใด    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนไว้อย่าพากันนอนใจ    

วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงนิพพานเมื่อไรตายได้เลย    

วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บำรุงจิตให้ดี    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมขั้นอยู่กับใครไม่ได้    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปาราชิกแบบหลวงตา    

วันที่ 9 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เข้าออกให้ดูเวลา    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติมีกิเลสไม่เกิด    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแล้วถึงมาเชื่อทีหลัง    

วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใบปลิวเผาชาติเผาศาสนา    

วันที่ 5 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือที่พึ่งอันเกษม    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ขันธ์เป็นเครื่องมือได้ทั้งกิเลสทั้งธรรม  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 (ค่ำ)   

วันที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หาความสุข   

วันที่ 25 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขับออก เอาไว้ทำไม    

วันที่ 24 เมษายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้เดินถูกทาง    

วันที่ 23 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมปกครอง กิเลสปกครอง    

วันที่ 22 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอะอะก็เมืองอุดรไม่ได้นะ    

วันที่ 21 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลดกิเลสออกจากใจไม่สนใจ    

วันที่ 20 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้    

วันที่ 19 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจดีย์ใหญ่ช่วยจนเสร็จ    

วันที่ 18 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาทีไรได้ข้อคิดทุกที    

วันที่ 17 เมษายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้องการความดีให้ดูภายใน    

วันที่ 16 เมษายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำนักสังหารพุทธศาสนา    

วันที่ 15 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขาดสติแล้วไม่เป็นท่า    

วันที่ 25 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดด้วยความสงสาร   

วันที่ 24 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรจริง อะไรเท็จ    

วันที่ 23 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะเรื่องราวมันมี    

วันที่ 21 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมอยู่ในใจ ความละอายจึงมี    

วันที่ 18 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก